2
shared

โชว์ ครม.สัญจร 'แม่แจ่มโมเดล' พัฒนาคณภาพชีวิต

10 เมษายน 2562 02:30 105
โชว์ ครม.สัญจร 'แม่แจ่มโมเดล' พัฒนาคณภาพชีวิต

ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ที่จะมีขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ สิ่งหนึ่งที่จะได้ติดตาม คือ การดำเนินโครงการ แม่แจ่มโมเดล

 

ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ที่จะมีขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ สิ่งหนึ่งที่จะได้ติดตาม คือ การดำเนินโครงการ แม่แจ่มโมเดล ภายใต้หลักปลูกไม้ สร้างป่า สร้างรายได้ให้กับชุมชน

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง