3
shared

นายกฯเน้นย้ำหน้าที่ครูเป็นต้นแบบที่ดีแก่ศิษย์

10 เมษายน 2562 02:30 51
นายกฯเน้นย้ำหน้าที่ครูเป็นต้นแบบที่ดีแก่ศิษย์

นายกฯมอบสารวันครูปี62 เน้นย้ำบทบาทหน้าที่ให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่ศิษย์ มั่งมุ่นพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ

วันนี้ (16ม.ค.62) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562 ว่า "เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562 ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติตลอดมา "ครู" เป็นผู้ทรงคุณค่าที่มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติ ในฐานะผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ พร้อมอบรมสั่งสอนบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ มีจิตสำนึก และค่านิยมที่ดี ผมได้มอบคำขวัญวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2562 ว่า

 

"ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี" เพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ ตลอดจนมีความมั่งมุ่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งผมขอเป็นกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป"

 

"ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดอภิบาลประทานพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน"

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง