19
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทาน พระองค์โสม

21 มิถุนายน 2562 12:59 13059
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทาน พระองค์โสม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเจริญพระสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลพระราชทานแก่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์ และโปรดประทานพระพุทธรูป น้ำพระพุทธมนต์ และพระลิขิต เพื่อเชิญไปถวาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ด้วย
icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง