1
shared

เฟสบุ๊คอย่างป๋า!จ่ายค่าแรงเด็กฝึกงานเดือนละ 2 แสนกว่า

22 กรกฎาคม 2562 14:46 149
เฟสบุ๊คครองแชมป์ด้วยตัวเลขค่าจ้างเด็กฝึกงานสูงถึงเดือนละ 2.4 แสนบาท จากการจัดอันดับ 10 ธุรกิจที่จ่ายค่าแรงเด็กฝึกงานสูงสุดในสหรัฐ

วันนี้ ( 22 ก.ค. 62 ) Glassdoor Economic Research ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับตลาดงานรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและของโลก ได้เผยผลวิจัย ที่สำรวจเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนมีนาคม 2018 ถึงกุมภาพันธ์ 2019 เกี่ยวกับ“เทคคัมพานี” หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเด็กฝึกงาน สูงสุด 10 อันดับแรก

ปรากฎว่า “Facebook” ครองแชมป์เป็นอันดับหนึ่งของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเด็กฝึกงานโดยเฉลี่ยที่สูงถึงเดือนละ 8,000 ดอลลาร์ หรือราว 2.46 แสนบาทท ตามมาด้วยAmazon ตามมาเป็นอันดับสอง จ่ายค่าตอบแทนค่าเฉลี่ยที่ 7,725 ดอลลาร์ (2.38 บาท)

ส่วนอันดับ ที่ 3-10  ได้แก่  Salesforce บริษัทคลาวด์คอมพิวติ้งซอฟต์แวร์  Google  ,Microsoft ,Uber, Bloomberg, Capital One ,Apple และ Bank of America

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้เด็กฝึกงาน ในไทยอาจจะมีเพียงแค่บริษัทใหญ่ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายให้แต่ก็ไม่มากเท่าเงินเดือนพนักงานประจำ แต่โดยทั่วไปมักจะไม่จ่ายให้เลย แต่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกา เด็กฝึกงานที่ได้รับเลือก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่มี “แวว” ใช้งานได้จริง ฉะนั้นค่าตอบแทนก็เป็นแรงจูงใจหนึ่ง ที่ดึงดูดให้เด็กเก่งๆ อยากจะมาฝึกงานด้วย

10 ธุรกิจจ่ายค่าฝึกงานมากที่สุด

1. Facebook          8,000 US$ (246,720 บาท)

2. Amazon           7,725 US$ (238,239 บาท) 

3. Salesforce         7,667 US$ (236,450 บาท)

4. Google            7,500 US$ (231,300 บาท)

5. Microsoft          7,250 US$ (223,590 บาท)

6. Uber               7,167 US$ (221,030 บาท)

7. Bloomberg L.P.     7,000 US$ (215,880 บาท)

8. Capital One        7,000 US$(215,880 บาท)

9. Apple               6,667US$ (205,610 บาท)

10. Bank of America  5,833 US$ (179,890 บาท)


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง