1
shared

ป.ป.ช.ให้ครม.แจ้งบัญชีทรัพย์สิน"ผู้อยู่กินฉันสามีภริยา”

30 กรกฎาคม 2562 18:38 104
นายกรัฐมนตรี ยืนยัน พร้อมยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ ขณะที่ป.ป.ช.แนะคณะรัฐมนตรีอย่าลืมยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของภรรยาทั้งที่จดทะเบียนสมรส หรือไม่ได้จดทะเบียน แต่อยู่กินฉันสามี-ภรรยา


30 กรกฎาคม 2562 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หรือ ป.ป.ช.  ระบุว่า ได้ชี้แจงคณะรัฐมนตรีถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีต่อ ป.ป.ช.  ซึ่งส่วนใหญ่คณะรัฐมนตรีชุดนี้เคยร่วมอยู่ในครม.ชุดที่แล้ว และได้รับแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ภายในเวลา 30 วัน จึงไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน โดยมีครม.ทั้งหมด 7 คนไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ได้แก่  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  


นอกจากนี้ยังขยายกรอบเวลาจากเดิม 30 วัน ในการยื่นบัญชีทรัพย์สิน เป็น 60 วัน นับตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว  โดยเมื่อรัฐมนตรีที่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช.แล้วป.ป.ช.จะเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบต่อไป


เลขาธิการ ป.ป.ช. ยังระบุอีกว่า ประกาศ ป.ป.ช. ยังมีการกำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส อันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. 2561 โดยมีบุคคลใน ครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินเป็นสามีภริยากันตามประเพณี หรือมีพฤติการณ์เป็นที่ รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว นอกจากนี้ ยังให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรส และต่อมาได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย แต่ยังแสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไป ว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากัน ก็ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วย

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง