22
shared

พปชร.เปิด 3 สูตร เลือกตั้งท้องถิ่นปลายปี

1 สิงหาคม 2562 19:50 4645
แกนนำพรรคพลังประชารัฐ คาดจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม อบจ. กลุ่ม กทม.เทศบาลนคร เมืองพัทยา และ อบต.เป็นกลุ่มสุดท้าย


1 สิงหาคม 2562 พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล แกนนำภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งประกาศตัวลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หรือ นายก อบจ.ที่คาดว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยรอความชัดเจนจากกระทรวงมหาดไทย ที่จะหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ นั้น


กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับ ที่มีผลบังคับใช้ไปก่อนหน้านี้ กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.เป็นผู้ดำเนินการ แต่ถ้าไม่มี คสช.แล้ว ให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้น จึงต้องรอการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย


พ.อ.สุชาติ ยอมรับว่า พรรคพลังประชารัฐ จะส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้นายก อบจ.ทั่วประเทศ ได้คาดการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นว่า แม้องค์กรปกครองท้องถิ่นในทุกระดับจะครบวาระทั้งหมดแล้วก็ตาม แต่คงไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันในคราวเดียวได้ ดังนั้น เชื่อว่า จะมีการแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อบจ.  กลุ่มที่สอง กทม.เทศบาลนคร เมืองพัทยา  และกลุ่มที่สาม อบต.ส่วนจะเลือกกลุ่มไหนก่อนขึ้นอยู่กับความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย และ กกต.


อย่างไรก็ตาม ดูจากการเตรียมความพร้อมของพรรคพลังประชารัฐ รวมทั้งการประกาศตัวลงสมัครนายก อบจ.สงขลา ของ พ.อ.สุชาติ และการเตรียมวางตัวผู้สมัครนายกอบจ.ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จึงเชื่อว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นกลุ่มแรกที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้น่าจะเลือกในกลุ่ม อบจ.ก่อนเป็นลำดับแรก

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง