1
shared

เชลซีต่อสัญญา 'ซัปปาคอสต้า' ก่อนปล่อยให้โรม่ายืมตัว

23 สิงหาคม 2562 23:37 71
เชลซีต่อสัญญา 'ซัปปาคอสต้า' ก่อนปล่อยให้โรม่ายืมตัว

พรีเมียร์ลีกอัพเดท : เชลซีต่อสัญญา 'ซัปปาคอสต้า' ก่อนปล่อยให้โรม่ายืมตัว | 22 ส.ค.62 | TNN Sports


พรีเมียร์ลีกอัพเดท : เชลซีต่อสัญญา 'ซัปปาคอสต้า' ก่อนปล่อยให้โรม่ายืมตัว | 22 ส.ค.62 | TNN Sports