2
shared

ขับ 'ฮาโมะ' คันจิ๋วเที่ยวชิลๆ รอบกรุง

25 สิงหาคม 2562 17:34 344
ขับ 'ฮาโมะ' คันจิ๋วเที่ยวชิลๆ รอบกรุง

Ha:mo คาราวาน ชม…ชิม…ชิล ท่องเที่ยวรอบกรุง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก


บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทผู้สนับสนุนจัดกิจกรรม Ha:mo คาราวาน ชม…ชิม…ชิล ท่องเที่ยวรอบกรุง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา


กิจกรรม "Ha:mo คาราวาน ชม…ชิม…ชิล" จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย โดยผู้ร่วมเดินทางได้มีโอกาสขับรถยนต์ไฟฟ้า Ha:mo จำนวน 16 คัน ในเขตพระนคร เพื่อเที่ยวชมสถานที่สำคัญที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ พร้อมเรียนรู้ความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยโบราณ ที่มีกลิ่นอายวิถีชาวเมืองแบบดั้งเดิม


อีกทั้งยังได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่ ผ่อนคลาย พร้อมการรับรองจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจตลอดการเดินทางท่องเที่ยว 6 ชั่วโมง รวมระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร


โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมคาราวาน และถือเป็นกิจกรรมที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว  ระหว่างการนำเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก กะทัดรัด เดินทางสะดวก คล่องตัว เหมาะแก่การสัญจรในเมืองกับการเดินทาง เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาวกรุงเทพดั้งเดิมอย่างแท้จริง 

"Ha:mo คาราวาน ชม…ชิม…ชิล" นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CU TOYOTA Ha:mo ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการระบบแบ่งปันรถกันใช้ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (EV Car Sharing) ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม และเตรียมความพร้อมสู่สังคมการเดินทางอย่างยั่งยืนในอนาคต