0
shared

หลวงพ่อคูณ แบบอย่าง"พระผู้มีแต่ให้"

10 เมษายน 2562 02:30 4
มีคำบอกเล่าจากพระผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อคูณ ที่พูดถึงหลวงพ่อคูณว่าเป็นพระที่เรียบง่าย สมถะ

 

มีคำบอกเล่าจากพระผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อคูณ ที่พูดถึงหลวงพ่อคูณว่าเป็นพระที่เรียบง่าย สมถะ และได้วางแผนไว้ว่า หากมรณะภาพและจากไป ต้องจากไปอย่างคุ้มค่า เป็นประโยชน์ เหลือไว้เพียงคำสอน ในเรื่องการให้และการทำความดี

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง