4
shared

"จุรินทร์"ดึง"ฮาซัน"เป็นไอดอลดันเด็กใต้ขายของออนไลน์

31 สิงหาคม 2562 15:30 510
"จุรินทร์"ดึง"ฮาซัน"เป็นไอดอลดันเด็กใต้ขายของออนไลน์

"จุรินทร์"พบปะยุวชน 5 จังหวัดสัมมนาหลักสูตรการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ดึง "บังฮาซัน"สร้างแรงบันดาลใจดันเด็กใต้เป็นนักขายออนไลน์ต่อยอดธุรกิจ

วันนี้ ( 31 ส.ค. 62 )เวลา 10:30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะเดินทางไปพบปะ กับยุวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัดสัมมนา หลักสูตรการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ ( Young Digital Warrior) ที่โรงแรม ลี การ์เดน พลาซ่า จังหวัดสงขลา

โดยนายจุรินทร์ ได้ปาฐกถา ตอนหนึ่งว่า เป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์อยากเห็นเยาวชนคนไทย คนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจและการค้ามากขึ้น และต้องเป็นการค้าโลกปัจจุบัน คือทันสมัย เชื่อมปัจจุบันและอนาคต โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย นั่นคือ E-Commerce (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) โดยเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อในปัจจุบันและอนาคต

รองนายกฯ กล่าวด้วยว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีเพียงมิติด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่มีมิติด้านคาวมมั่นคงและความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกิดขึ้นได้ ก็คือ วิธีการทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดี ซึ่งจะยังผลให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิต ภายใต้การบริหารราชการของรัฐบาล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา เพราะฉะนั้น กระทรวงพาณิชย์ จึงมีเป้าหมายจะทำงานร่วมกับ ศอ.บต. ในการช่วยให้นักศึกษาเรียนจบมีงานทำมีอนาคตที่ดีทุกคน

โดยในช่วงหนึ่งของงานสัมมนานั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เชิญเน็ตไอดอลคนดังที่ขายสินค้าอาหารทะเลออนไลน์ผ่าน live คือ นายอนุรักษ์ สรรฤทัย หรือ บังฮาซัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนให้ความรู้กับเยาวชนใต้ในการขายของออนไลน์และไฮไลท์คือภายในเวลา 20 นาทีสามารถนำเงินเข้าบัญชีได้ 200,000 บาทเป็นตัวอย่าง ขณะเดียวกันก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ถึงแนวทางการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook live อย่างมีสีสันและมีมูลค่าทางธุรกิจด้วย