8
shared

ภาครัฐ-เอกชนดันแรงงานเพิ่มทักษะรองรับ EEC 

2 กันยายน 2562 13:54 191
ภาครัฐ-เอกชนดันแรงงานเพิ่มทักษะรองรับ EEC 

ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัดตั้งสถาบัน SIMTec ฝึกทักษะฝีมือแรงงาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC 

วันนี้ (2 ก.ย.62)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ดร. คณิศ แสงสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  กล่าวในงานเปิดสถาบันเทคโนโลยีผลิตสุมิพล และสำนักงานสถาบันภาคตะวันออก ( SIMTec) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดระยอง ว่า   สถาบันเทคนิคแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบที่มีความสมบูรณ์ทุกด้าน  ทั้งในด้านอาคารสถานที่และระบบต่างๆ ที่จะใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี   โดยเฉพาะเครื่องจักรกลที่ทันสมัย และถือเป็นความท้าทายในการที่จะพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่ทันสมัยในทุกด้าน   โดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานทางด้านคมนาคม ด้วยการเชื่อมต่อระบบราง-เรือ-อากาศ พร้อมกับเมืองใหม่ที่ทันสมัยยกระดับรองรับประชากรที่จะโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก  แต่จะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น  ต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้วย ซึ่งยอมรับว่า ยังขาดทักษะการใช้เครื่องจักร

ขณะที่ นายจิระพันธ์  อุลปาทร  ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล  จำกัด   ระบุว่า สถาบัน SIMTec  จะเน้นฝึกการสาธิตและภาคปฏิบัติในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ให้แก่ วิศวกร ช่างเทคนิค ในภาคอุตสาหกรรม ครูผู้ฝึกสอนของสถาบันการศึกษาและศูนย์ฝึกอบรม ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่วัยแรงงาน ด้วย Learning Factory ขนาดใหญ่ เน้นหนักงาน 3 ด้าน คือ กระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ  ระบบการวัดละเอียดด้านมิติ  และงานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  และสามารถรองรับการได้ถึง3หมื่นคนต่อปี  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

อย่างไรก็ตาม สถาบันสถาบัน SIMTec  แห่งนี้ได้รับการสรับสนุนจากภาครัฐ  กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง​มีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานพิธีเปิด