19
shared

'โกรธเขา เกลียดเขา พยาบาทจองเวรเขา' มันมีอะไรดีขึ้นในชีวิตของเราบ้าง

2 กันยายน 2562 18:21 1468
'โกรธเขา เกลียดเขา พยาบาทจองเวรเขา' มันมีอะไรดีขึ้นในชีวิตของเราบ้าง

'โกรธเขา เกลียดเขา พยาบาทจองเวรเขา' มันมีอะไรดีขึ้นในชีวิตของเราบ้าง ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยแม้แต่น้อย -หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ-