4
shared

นายกฯให้เดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ การเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครู

3 กันยายน 2562 16:24 336
นายกฯให้เดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ การเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครู

ครูเตรียมเฮ! นายกรัฐมนตรี เห็นชอบเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้การเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครู อีกคนละ 50,000 บาท เป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี 

วันนี้ ( 3 ก.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  ที่ทำเนียบรัฐบาล เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูอีกคนละ 50,000 บาท เป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี ว่า  เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันต่อไป   เพราะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมาก  โดยตนเคยบอกแล้วว่านโยบายต่างๆของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นของพรรคการเมืองต่างๆ  ก็จำเป็นต้องมาดูในเรื่องของงบประมาณด้วย  ว่าเรามีงบประมาณมากน้อยแค่ไหน  อย่างไร ซึ่งแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการบริหารประเทศนั้น มีกรอบวงเงินที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆ ปรับไป

 “ผมไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำ หรือทำตามนั้นทั้งหมด ซึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้ เท่าที่ทราบในเบื้องต้นการเสนอแผนงานโครงการของทุกกระทรวงมาเป็นเงิน 5.1 ล้านล้านบาท ซึ่งมากเกินวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ 3.2 ล้านล้านบาท  ก็ต้องไปปรับกันให้อยู่ในวงเงินที่กำหนด นี่คือเหตุผลและความจำเป็นที่เราระบุในตอนแรกไม่ได้ จนกว่าจะมีการทำงบประมาณแต่ละโครงการจากกระทรวงขึ้นมา และนี่คือแหล่งที่มาที่กำหนดไว้อยู่แล้วว่ามาจากไหนบ้าง” นายกรัฐมนตรี กล่าว

CR: รูป https://www.thaigov.go.th