11
shared

เฟซบุ๊คข้อมูลส่วนตัวกระจายว่อนเน็ตทั้งเบอร์โทร-พี่อยู่

5 กันยายน 2562 19:18 1912
เฟซบุ๊คข้อมูลส่วนตัวกระจายว่อนเน็ตทั้งเบอร์โทร-พี่อยู่

เฟซบุ๊คยังมีปัญหาเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หลังพบข้อมูลเบอร์โทรศัพท์-ที่อยู่กระจายอยู่ทั่วอินเตอร์เน็ต

วันนี้ ( 5 ก.ย. 62 )การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Facebook ยังเป็นปัญหา ล่าสุด เว็บไซด์ TechCrunch พบว่า มีการเผยแพร่ เบอร์โทรศัพท์ของ"ผู้ใช้ Facebook "เผยแพร่อยู่บนอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์  TechCrunch ระบุว่า มีการ่เผยแพร่ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ Facebook ถึง 419 ล้านรายการ โดยข้อมูลที่ถูกเผยแพร่มีทั้ง เบอร์โทร์ศัพท์ , "Facebook  accounts " ไปจนถึง วันเกิด ,เพศ , ประเทศ และ เมืองที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน โดย ผู้เชี่ยวชาญของ TechCrunch ลองตรวจสอบ เบอร์โทรศัพท์กับ " Facebook ID "  และพบว่าข้อมูลที่ถูกเปิดเผย เป็นข้อมูลจริง     

ข้อมูลเหล่านี้ ถูกเปิดเผยในลักษณะ ของข้อมูลที่ไม่ได้รับการ "เข้าสรหัส " โดยปัญหาสำคัญก็คือ " server " ที่ใช้เก็บข้อมูล ไม่ได้มีมาตรการปกป้อง รหัสผ่าน หรือ "password " ที่ดีพอ ทำให้ การเจาะเข้าสู่ "ฐานข้อมูล " หรือ "database " ทำได้ง่ายมากและจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่า ข้อมูล 419 ล้านรายการ ที่รั่วไหล เป็นข้อมูลของผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา 133 ล้านรายการ , ส่วนอีก 18 ล้านรายการ เป็นข้อมูลผู้ใช้ในอังกฤษ และมีข้อมูลผู้ใช้ในเวียดนาม รั่วไหลออกมาถึง 50 ล้าน รายการ

รายงานของเว็บไซด์  TechCrunch แสดงให้เห็นว่า  Facebook  ยังมีปัญหาเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล แม้จะมีการประกาศปรับปรุง "ความเป็นส่วนตัว" ของผู้ใช้มาหลายครั้งแล้วก็ตาม 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง