7
shared

‘สมคิด’ ลั่นพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแรง

9 กันยายน 2562 19:57 220
‘สมคิด’ ลั่นพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแรง

‘สมคิด จาตุศรีพิทักษ์’ ยืนยันพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแรง ขอให้ทุกคนต้องมีความเชื่อมั่น

วันนี้ (9ก.ย.62) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนไม่ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่คุมด้านเศรษฐกิจแล้ว  แต่เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงเศรษฐกิจเพียง 4 กระทรวงเท่านั้น ทั้งนี้ยืนยันว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแรง ดังนั้นทุกคนต้องมีความเชื่อมั่น

อย่างไรก็ตามต้องมองประเทศสิงคโปร์ เป็นตัวอย่าง มีปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเหมือนไทย การแก้ไขปัญหาก็ลำบากแต่สิงคโปร์ก็ไม่ตกใจ และไม่จำเป็นต้องมีมาตรการอะไรออกมา ส่วนไทยก็เช่นกัน ไม่ใช่ว่าเมื่อมีปัญหาแล้วจำเป็นต้องมีมาตรการออกมากระตุ้นเสมอไป แต่ทุกคนต้องรู้จักลุกขึ้นมาสู้ ช่วยตัวเองบ้าง เพราะเศรษฐกิจไทยไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมด

ทั้งนี้ ในช่วงสิ้นเดือน ก.ย. นี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.), สภาเกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) เร่งพิจารณามาตรการในการขับเคลื่อนภาคเกษตร โดยให้กระทรวงการคลังทำหน้าที่ในการประสานงานทั้งหมด เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ รวมถึงยังไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าที่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเข้าไปดูแลในส่วนนี้ เพื่อต่อยอดรายได้ของเกษตรกร

ขณะที่ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครั้งนี้รัฐบาลไม่มีอำนาจควบคุมนโยบายและกระทรวงด้านเศรษฐกิจทั้งหมด เพราะเป็นรัฐบาลที่มาจากพรรคร่วม ซึ่งแต่ละพรรคก็มีรองนายกรัฐมนตรีเพื่อดูแลกระทรวงเศรษฐกิจของตัวเอง เพราะเลือกตั้งได้ออกมาแบบนี้ จะให้ทำอย่างไร ทำให้การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจไม่มีเอกภาพ จึงเป็นเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจขึ้นมา โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อรวมศูนย์อำนาจในการดูแลด้านเศรษฐกิจ เป็นการหารือร่วมกัน จึงไม่มีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเหมือนที่ผ่านมา