2
shared

ฟิล์มลามิน่าสานฝันปรับปรุงอาคารให้เด็ก

10 กันยายน 2562 11:54 154
ฟิล์มลามิน่าสานฝันปรับปรุงอาคารให้เด็ก

ด้วยพันธกิจของบริษัทที่ลามิน่ายึดมั่นมาตลอด 24 ปี “เราจะเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน” ทำให้โครงการลามิน่ามินิสานฝัน เดินทางมาถึงปีที่ 9


นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร ‘ลามิน่า’  ฟิล์มกลุ่มพิเศษ ‘ลูมาร์’ จากสหรัฐอเมริกา  อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ ‘ธูเล่’ จากสวีเดน ลำโพงติดรถยนต์ระดับไฮเอนด์ ‘โซนิค ดีไซน์’ จากญี่ปุ่น 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมลามิน่าอาสาสานฝัน และพนักงานร่วมด้วยนายสันติ แสนอาจ ประธานที่ปรึกษากลุ่มกระทิงโทน และสมาชิกกลุ่ม ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 


โดยปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ให้แข็งแรง มั่นคง สวยงามเพื่อส่งต่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนายอนุวัฒน์ รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ


นอกจากเข้าปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าที่มีอายุถึง 40 ปี ให้มีความพร้อมในการใช้งานแล้ว ทางโครงการยังได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตะแกรงกันนก และทาสีอาคารใหม่ทั้งหมดให้แก่โรงเรียนบ้านคูขาด ทั้งนี้ทางบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ยังได้มอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมแก่นักเรียนที่เรียนดีอีกด้วย

โครงการลามิน่ามินิสานฝัน เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีอาคารหลังใหม่เพื่อใช้ในการเรียนซ่อมแซมอาคารให้ใช้งานได้ อาทิ สร้างห้องน้ำ ห้องสมุด โดยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ตามพันธกิจของบริษัทฯ ‘ลามิน่าฟิล์ม ขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน”