91
shared

สั่งเลิกจุดผ่อนผันแผงลอย 508จุด คืนทางเท้าคนกรุง

10 กันยายน 2562 11:18 44675
สั่งเลิกจุดผ่อนผันแผงลอย 508จุด คืนทางเท้าคนกรุง

กทม. สั่งยกเลิกจุดผ่อนผันแผงลอย 508 จุด เดินหน้าคืนทางเท้าให้คนกรุงภายในสิ้นปีนี้

วันนี้( 10 ก.ย.62) นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. เปิดเผยถึงการดำเนินนโยบายจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยยกเลิกจุดทำการค้าหาบเร่แผงลอยทุกประเภทบริเวณถนน ทางเท้า และที่สาธารณะให้ครอบคลุมทั้ง 50 สำนักงานเขต ซึ่งในการยกเลิกจุดทำการค้าดังกล่าว ให้ทุกสำนักงานเขตประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ค้าและช่วยเหลือเยียวยาหาสถานที่ค้าขายรองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบด้วย

ปัจจุบัน กทม. ได้ยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้ว 508 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกอีก 175 จุด ในพื้นที่ 19 สำนักงานเขต คาดจะสามารถดำเนินการยกเลิกให้ครบทุกจุดได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยของ กทม. 

ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณถนนเพชรบุรี ใกล้จุดเชื่อมกับถนนวิทยุ ชุมนุมประท้วงเนื่องจากสำนักงานเขตราชเทวียกเลิกการอนุญาตให้ค้าขายบนทางเท้าบริเวณดังกล่าว นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ระบุว่า กรณีดังกล่าวได้จัดประชุมชี้แจงกับผู้ค้าขยายเวลาทำการค้าได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังครบกำหนดเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรึงกำลัง เพื่อมิให้มีผู้ฝ่าฝืนทำการค้า พร้อมประสานตลาดเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงจุดทำการค้าเดิม โดยขอความอนุเคราะห์ค่าเช่าในราคาพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ค้าและจัดสรรพื้นที่จุดผ่อนผันที่อยู่ระหว่างรอการยกเลิกการทำการค้า บริเวณริมคลองสามเสน ฝั่งเกาะพหลโยธิน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ให้ผู้ค้าที่มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กับสำนักงานเขตฯ ซึ่งมีพื้นที่ตั้งแผงค้าเพียงพอกับจำนวนผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจุดทำการค้าบริเวณถนนเพชรบุรี