4
shared

สภาฯมีมติเลื่อนญัตติเสนอตั้งกมธ.ศึกษาแก้รธน.

13 กันยายน 2562 12:14 332
สภาฯมีมติเลื่อนญัตติเสนอตั้งกมธ.ศึกษาแก้รธน.

ประชุมสภาฯมีมติเสียงข้างมาก 425 เสียง เห็นด้วยให้เลื่อนญัตติเสนอตั้งกมธ.ศึกษาแก้รธน.ขึ้นมาพิจารณา

วันนี้ (13ก.ย.62) การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ ที่มีชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยวาระสำคัญในวันนี้ เพื่อพิจารณเรื่องด่วนที่ยังค้างการพิจารณามาตั้งแต่เดือน ก.ค. และทันที่ที่เข้าสู่วาระ  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้เสนอขอเลื่อนญัตติเรื่องด่วน การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 ขึ้นมาพิจารณาต่อจากญัตติที่ 6  โดยให้เหตุผลว่า รัฐธรรมนูญปัจจุบันปี 2560  ไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์  

ขณะที่ นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์  พรรคพลังประชารัฐ  ได้ลุกขึ้นแสดงความเห็นแย้งว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ถือเป็นเรื่องด่วน หากเทียบกับสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาไปตามวาระเพื่อสะสางญัตติที่คั่งค้างให้เสร็จสิ้น  

นพ.ชลน่าน  ศรีแก้ว  ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย  อภิปรายชี้แจงว่า ญัตติที่ฝ่ายค้านเสนอไม่ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เป็นเพียงการให้พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ได้มุ่งหวังที่จะใช้เวลาดำเนินการตอนนี้  แต่จะนำไปพิจารณาในสมัยประชุมหน้า ก่อนที่ประชุมจะได้ลงมติเอกฉันท์ 425 เสียง เห็นชอบการเสนอเลื่อนญัตติของฝ่ายค้าน 

สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้เริ่มขึ้นล่าช้ากว่ากำหนดกว่าครึ่งชั่วโมง  จากเดิมที่ประธานนัดเรียกประชุมในเวลา 09.30 น. ทำให้นายแพทย์ชลน่าน ได้ลุกขึ้นตำหนิ ส.ส.รัฐบาล เนื่องจากเห็นว่าสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพียง 244 คน ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม พร้อมเห็นว่า หากไม่ทำงานก็สมควรยุบสภา 

ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ไม่กล่าวตำหนิสมาชิก เนื่องจากเห็นใจเพราะเป็นการประชุมนัดพิเศษ ซึ่งบางส่วนอาจมีภารกิจล่วงหน้าที่ไม่สามารถเลื่อนนัดได้