6
shared

‘จุติ’ ลาออกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์

13 กันยายน 2562 13:22 3971
‘จุติ’ ลาออกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์

‘จุติ ไกรฤกษ์’ ลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์แล้ว ‘ดร.อิสระ’ ขยับเลื่อนขึ้นเป็นส.ส.แทน

วันนี้ (13ก.ย.62) การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาญัตติเร่งด่วนและญัตติที่ยังตกค้างในสภาฯ

อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนั้ยนายชวนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยย์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13ก.ย.เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ส่งผลให้จำนวนส.ส.เหลืออยู่ขณะนี้ทั้งสิ้น 497 คน ซึ่งการลาออกดังกล่าว ทำให้นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 23 ขึ้นเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นคนต่อไป