6
shared

"เมลเบิร์น"นำเทคโนโลยี LiDAR วิเคราะห์อุบัติเหตุ

16 กันยายน 2562 19:34 290
"เมลเบิร์น"นำเทคโนโลยี LiDAR วิเคราะห์อุบัติเหตุ

"เมลเบิร์น"ทดลองนำ เทคโนโลยี LiDAR ไว้ที่ 4 แยก เพื่อวิเคราะห์ การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

วันนี้ ( 16 ก.ย. 62 )อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นบ่อยตามทางแยกต่างๆ ดังนั้นนครเมลเบิร์น ในรัฐวิคตอเรีย ของออสเตรเลีย จึงทดลองนำ เทคโนโลยี  LiDAR ไปติดไว้ที่ 4 แยก เพื่อ วิเคราะห์ การเคลื่อนที่ของ ยานพาหนะ เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้รถชนกัน

LiDAR หรือ Light Detection and Ranging  เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ แสงเลเซอร์ จากตัว "Sensor" ส่งไปยังวัตถุป้าหมายและสะท้อนสัญญาณกลับมายังตัว  "Sensor" อีกครั้ง ดังนั้น  เทคโนโลยี  LiDAR  จึงช่วยวัดระยะทางและการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้ง "ทิศทาง " และ"ความเร็ว " ได้อย่างแม่นยำ

นักวิจัย ติดตั้ง เทคโนโลยี  LiDAR  ไว้ที่ 4 แยก ที่เป็นจุดตัดระหว่าง ถนนWilliamstown กับถนน  Somerville Roads ที่ตั้งอยู่ชานเมือง Yarraville  ซึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง โดยประเมินคร่าวๆได้ว่า เกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวถึง 50 ครั้ง นับตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา

อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี  LiDAR  ชิ้นนี้ ผลิตโดยบริษัท Omni-Aware, ที่ออกแอบบอุปกรณ์ ขึ้นมาตรวจจับรถยนต์โดยเฉพาะ โดย จะใช้งานควบคู่กับ ซอฟแวร์ ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 3D  ข้อมูลที่ได้ล้วนมีประโยชน์ ทั้งกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ , กรณีที่"เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ ไปจนถึง ข้อมูลที่ได้จากการขับรถยนต์ผ่าน 4 แยกอย่างปลอดภัย ปัญหาก็คือ เมื่อได้ข้อมูลมากแล้วจะนำไปปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของผู้ขับรถได้อย่างไร?