10
shared

“น้องต๊อด”นศ.ช่างฯครึ่งท่อนเลือกฝึกงาน “โตโยต้า”

29 กันยายน 2562 19:08 1737
“น้องต๊อด”นศ.ช่างฯครึ่งท่อนเลือกฝึกงาน “โตโยต้า”

“น้องต๊อด”นศ.ช่างยนต์พิการครึ่งท่อนเลือกฝึกงาน “โตโยต้า นครพิงค์” ด้านบริษัทพร้อมอ้าแขนรับหลังจบการฝึกงาน

วันนี้ ( 29 ก.ย. 62 )นายชาตรี กรวัชรธาดา หรือ “น้องต๊อด” อายุ 22 ปี นักศึกษาช่างยนต์ ชั้น ปวช. 2 วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเชียงใหม่ หนุ่มพิการครึ่งท่อน เดินทางไปเขียนใบสมัคร เป็นนักศึกษาฝึกงาน ที่บริษัทโตโยต้านครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ กับนาย เกรียงไกร พิทักษ์ชัชวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทโตโยต้านครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนางจิราภรณ์ เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นพยานและให้กำลังใจ ก่อนจะลงในช็อปสถานที่ฝึกงานจริง ซึ่ง“น้องต๊อด” สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถยนต์โตโยต้า โดยจะเริ่มฝึกงาน ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของ “น้องต๊อด” 

นางสาว เกยรู จิตตางกูร  ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่บอกว่า ทางบริษัทจะให้เงินเดือนให้  “น้องต๊อด” ตลอดระยะเวลา ที่ฝึกงาน 1 ปี เดือนละกว่า  1 หมื่นบาท เท่ากับพนักงาน และยังมีสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม  และยังทำประกันชีวิตให้ด้วย และหากครบ 1 ปี จะทำงานต่อที่บริษัทก็ยินดี รับ “น้องต๊อด” เข้าทำงาน เป็นพนักงานต่อ อยู่ที่ความสมัครใจ 

ขณะที่“น้องต๊อด” ขอบคุณ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ใหญ่ใจดีทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งของบคุณแฟนคลับทุกคนและสื่อมวลชน ที่คอยเป็นกำลังใจให้