12
shared

เตรียมติดเครื่องกรองอากาศ37โรงเรียน แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

1 ตุลาคม 2562 18:44 1389
เตรียมติดเครื่องกรองอากาศ37โรงเรียน แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมนำเครื่องอากาศต้นแบบฝีมือนักศึกษาอาชีวะ ติดตั้งนำร่อง 37 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร แก้ปัญหา ฝุ่น PM2.5

วันนี้ (1 ต.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต้นแบบเครื่องกรองอากาศ ฝีมือนักศึกษาอาชีวศึกษา ถูกนำมาวางโชว์ โดยเตรียมผลิต 1000 เครื่อง ในล็อตแรก เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมนำเครื่องกรองอากาศต้นแบบ ซึ่งเป็นฝีมือนักศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา , วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี , และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ไปติดตั้งในโรงเรียน เพื่อบรรเทา PM2.5 ให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพดี และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ผลงานนวัตกรรมที่จะช่วยเหลือสังคม


โดยเครื่องกรองอากาศต้นแบบ ฝีมือนักศึกษาอาชีวะ มีการจัดทำขึ้น 3 รูปแบบ ได้แก่ เครื่องกรองแบบดูดอากาศเข้าไปผ่านน้ำ โดยใช้น้ำเป็นตัวกรอง เครื่องกรองโดยตรงผ่านระบบพัดลม และการประยุกต์เครื่องกรองอากาศในรถยนต์ มาใช้กรองฝุ่นละออง มีต้นทุนเครื่องละประมาณ1พันกว่าบาท


ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ จะคัดเลือกเครื่องกรองฝุ่นที่คุ้มค่า คุ้มราคา ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศ และไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆ โดยตั้งงบประมาณไว้เครื่องละประมาณ 1,000 กว่าบาท โดยจะเริ่มติดตั้งในโรงเรียนสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ ทั้งหมด 325 แห่ง แต่จะเริ่มนำร่องที่ 37 โรงเรียนห้องเรียนทั้งหมด 7,000 กว่าห้อง และจะค่อยๆ กระจายออกไป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 10-15 วัน หลังจากนี้ เพื่อเข้าติดตั้ง และเตรียมรองรับการเปิดเทอมที่จะมาถึงนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีค่าฝุ่นเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน