4
shared

ตั้งเป้าปี67 ลดค่ามาตรฐานฝุ่นPM2.5 ให้เหลือ 37.5 มคก./ลบ.ม

2 ตุลาคม 2562 16:42 224
ตั้งเป้าปี67 ลดค่ามาตรฐานฝุ่นPM2.5 ให้เหลือ 37.5 มคก./ลบ.ม

กรมควบคุมมลพิษ ตั้งเป้าในปี 2567 จะสามารถแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กตามมาตรการที่วางไว้ได้ พร้อมจะปรับลดค่ามาตราฐาน ฝุ่นPM2.5 จาก 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร ให้อยู่ที่ 37.5

วันนี้ (2 ต.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานประชุมติดตาม สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข กรมอุตุนิยมวิทยา โดยระบุว่า ภาพรวมของคุณภาพอากาศ ตลอดทั้งวันนี้ดีขึ้น สภาพอากาศเปิด เนื่องจากมีฝนตก แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงดำเนินมาตรการตามที่วางไว้ ขณะเดียวกันเน้นการสร้างความเข้าใจ ในการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งได้สั่งการให้มีการรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบผลกระทบของผู้ป่วยจาก ฝุ่นPM2.5 เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้วย

สำหรับแผนระยะยาวที่ได้รับจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ ครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นPM2.5 เช่น โรงงานอุตสหกรรม การก่อสร้าง การเผาไหม้ในที่แจ้งภาคพลังงาน ในการปรับใช้เชื้อเพลิงการเดินรถต่างๆ ให้เป็น ยูโร4 ยูโร5 ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ตั้งเป้าว่าภายในปี2567 มาตรการต่างๆ จะสำเร็จผล จะทำให้กรุงเทพมหานครและประเทศไทย ไร้ปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมตั้งเป้าปรับลดค่ามาตรฐานฝุ่น PM2.5 จาก 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้อยู่ที่ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตรให้ได้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่จะทำให้ปรับลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันอย่างจริงจัง หากแก้ไขปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษได้ ก็จะสามารถทำให้ ค่าฝุ่นPM2.5 ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.30 น. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ จะเป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายกำกับแหล่งกำเนิดต่างๆ ที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ