5
shared

ค่าฝุ่นพิษ PM 2.5 ลดลงทุกพื้นที่ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

2 ตุลาคม 2562 18:44 279
ค่าฝุ่นพิษ PM 2.5 ลดลงทุกพื้นที่ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศกรุงเทพฯ พบ ค่า PM 2.5 ตรวจวัดได้ 15-43 ไมโครกรัม ลดลงในทุกพื้นที่จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ยืนยันเกาะติดต่อเนื่อง

วันนี้ (2 ต.ค.62) กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศ (ค่า PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ เวลา 15.00 น.

1.) ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 15-43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝุ่นละอองได้ลดลงในทุกพื้นที่จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยมีคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ณ เวลา 15.00 น. ที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เพิ่มขึ้นจากเมื่อช่วงกลางวันจากจำนวน 20 พื้นที่ เป็นจำนวน 22 พื้นที่ คุณภาพอากาศดีจำนวน 22 พื้นที่ ลดลงเหลือ 13 พื้นที่ และคุณภาพอากาศปานกลาง จำนวน 6 พื้นที่ เหลือจำนวน 5 พื้นที่ ทำให้สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

2.) จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ เวลา 13.00 น. รายงานว่า ในช่วงบ่ายพื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กลับสู่ภาวะปกติ

3.) คพ.ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ผ่านทางเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th และแอปพลิเคชัน Air4Thai


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตั้งเป้าปี67 ลดค่ามาตรฐานฝุ่นPM2.5 ให้เหลือ 37.5 มคก./ลบ.ม


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand