6
shared

ตร.เข้ม! เพิ่มชุดตรวจ 'ควันดำ' แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

5 ตุลาคม 2562 14:44 339
ตร.เข้ม! เพิ่มชุดตรวจ 'ควันดำ' แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยจะเพิ่มชุดปฏิบัติการตรวจควันดำจาก 14 ชุดเป็น 20 ชุด ซึ่งผลการตรวจจับควันดำตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมากว่า 100,000 คัน

วันนี้ (5 ต.ค.62) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพล.ต.ท.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมประชุมกับกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรับทราบปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขมลพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

พล.ต.อ.สุวัฒน์ ระบุว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจาก 4  สาเหตุหลัก คือ ปัญหาการจราจร การนำรถที่มีสภาพเครื่องยนต์ไม่พร้อมก่อให้เกิดควันดำมาใช้บนท้องถนน การเผาในที่โล่งในภาคเกษตรกรรม การปล่อยมลพิษทางอากาศของภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง


ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เน้นกำชับให้กองบังคับการตำรวจจราจรกวดขันจับกุมผู้ที่นำรถยนต์ รถบรรทุกปล่อยควันดำมาใช้บนท้องถนน  โดยเพิ่มชุดตรวจจับควันดำ จากเดิมมีจำนวน 14 ชุดปฎิบัติการ เพิ่มเป็น 20 ชุด แบ่งเป็นชุดประจำจุดตามแผน จำนวน 15 ชุดและชุดเคลื่อนที่อีก 5 ชุด ครอบคลุมทุกเขตในกรุงเทพมหานคร โดยสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันมากขึ้น หากพบรถยนต์ควันดำ จะแจ้งเข้าในระบบของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อบันทึกประวัติ และแจ้งให้แก้ไขปรับปรุงภายใน 30 วัน ส่วนรถบรรทุก จะส่งข้อมูลเข้าระบบของกรมการขนส่งทางบก และให้ปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ได้มาตรฐานภายใน 30 วันเช่นกัน และในช่วงระหว่างที่ยังไม่แก้ไข ห้ามนำรถมาใช้งานเด็ดขาด


ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสถิติการจับกุมรถควันดำ ในปี 2560 มีจำนวน 188,718 คัน/ปี 2561 จำนวน 133,733 คัน และปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน จับกุมได้ จำนวน 116,040 คัน 

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ตำรวจร่วมตรวจสอบการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน  ทำให้เกิดฝุ่นละออง การเผาพืชไร่ ในที่โล่งในภาคเกษตรกรรม และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อบูรณาร่วมกันในทุกมิติ อีกทั้งจะดำเนินคดีกับผู้ที่บิดเบือนสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อประสงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนก