7
shared

กฟผ. ยืนยัน รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบโปร่งใส

8 ตุลาคม 2562 12:37 274
กฟผ. ยืนยัน รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบโปร่งใส

กฟผ. ชี้แจงการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไฟฟ้า ตามแนวทางดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อช่วยเกษตรกรแก้ไขราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้

วันนี้ (8 ต.ค.62) นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เปิดเผยว่า การจัดทำเงื่อนไขการจ้าง(TOR) การซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ตามแนวทางดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562   ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 200,000 ตัน   เพื่อนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  ซึ่งเป็นการช่วยแก้ไขราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม  กฟผ.จึงได้ดำเนินการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ภายใต้ขั้นตอนที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้พิจารณาจัดส่งรายชื่อโรงสกัดน้ำมันปาล์มให้กับ กฟผ. เพื่อดำเนินการประมูลราคา  ภายใต้การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงสกัดน้ำมันปาล์ม ที่มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบไม่น้อยกว่า 50% ของปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่เสนอขาย ขณะเดียวกัน กรมการค้าภายในจะเป็นผู้ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ทั้งก่อนเข้าร่วมเสนอขายและหลังการส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบ   ตลอดจนเป็นผู้กำหนดราคารับซื้อที่เหมาะสมให้ กฟผ. ใช้เป็นราคารับซื้ออีกด้วย

ดังนั้น  กฟผ. ยืนยันว่า ตามที่สื่อมวลชนบางฉบับได้เผยแพร่ข่าว โดยมีประเด็นว่า โครงการรับซื้อน้ำมันปาล์มของ กฟผ. มีการล็อกสเปค  เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนที่มีสต็อกเก่า  และมีเงินทอนตกหล่น ผลประโยชน์ไม่ถึงเกษตรกรนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand