5
shared

กทม.ทดลองติดตั้ง 'หอฟอกอากาศ' กลางกรุง รับมือฝุ่น PM 2.5 (มีคลิป)

10 ตุลาคม 2562 13:58 499
กทม.ทดลองติดตั้ง 'หอฟอกอากาศ' กลางกรุง รับมือฝุ่น PM 2.5 (มีคลิป)

กรุงเทพมหานคร เดินเครื่อง "หอฟอกอากาศ" เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน ในการลดปริมาณฝุ่นและมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


วันนี้ (10 ต.ค.62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคเอกชน ดำเนินการทดลองติดตั้งหอสูงฟอกอากาศจำนวน 1 ชุด บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ด้านถนนราชดำริ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง ในการลดปริมาณฝุ่นและมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน หากอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐานกำหนด 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการเสริมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นและมลพิษทางอากาศ


โดยกทม.ได้เริ่มเปิดเดินเครื่องดังกล่าวเมื่อเวลา 06.30 น. และจะเปิดเดินเครื่องตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ฝุ่นจะคลี่คลาย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งเครื่องมาให้ทดลอง ทางกทม.ยังไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับหอสูงฟอกอากาศมีลักษณะเสาสูง 4 เมตรกว้าง 1.5 เมตร มีอัตราสร้างอากาศบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะมีการทดลองใช้เครื่องหอสูงฟอกอากาศ 2-3 เดือน และจะติดตามว่าได้ผลหรือไม่


ทั้งนี้ การติดตั้งหอสูงฟอกอากาศเป็นเพียงมาตรการเสริมในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับมาตรการต่างๆที่กทม.ดำเนินการอยู่ อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนเป็นสำคัญ


นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมเก็บข้อมูลปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ตั้งแต่ช่วงก่อนติดตั้งเครื่องและในช่วงที่เปิดเดินเครื่องฟอกอากาศ เพื่อนำข้อมูลวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ่นและมลพิษ รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องว่าสามารถลดฝุ่น PM 2.5 ได้หรือไม่

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand