7
shared

อินทนนท์หนาแน่นคนครึ่งหมื่นสัมผัสอากาศหนาว

13 ตุลาคม 2562 08:43 224

อินทนนท์หนาแน่คนครึ่งหมื่นแห่สัมผัสอากาสหนาวชมแสงแรก ส่วนเช้านี้ยอดดอยและกิ่วแม่ปาน 10 องศาเท่ากัน แหล่งท่องเที่ยวบนดอยคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว มาสัมผัสอากาศหนาวช่วงวันหยุดต่อเนื่อง

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 บรรยากาศเช้านี้ที่ยอดดอยอินทนนท์ และกิ่วแม่ปาน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยว ยอดสะสมจากเมื่อวาน 5 พันกว่าคน เป็นชาวไทย 5,002 คน ต่างชาติ 655 คน รวม 5,657 คน ยานพาหนะ 1,314 คัน เป็นอีกหนึ่งวันหยุดต่อเนื่องพรุ่งนี้


ทำให้ดอยอินทนนท์เช้านี้เนื่องแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาสัมผัสอากาศหนาวเย็น ก็ไม่พลาดหวังยอดดอยอินทนนท์วัดได้ 10 องศาเซลเซียส มาครบแสงแรก ทะเลหมอกให้ได้ชมสัมผัส จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน 10 องศาเซลเซลเซียส และที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอนทนนท์ค่อยเย็นสบาย 17 องศาเซลเซียส ทุกจุดแหล่งท่องเที่ยวของบนดอยอินทนนท์เนื่องแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่นอดพักค้างคืนและเช้าวันนี้มีเดินทางขึ้นไปใหม่