5
shared

ม.เกษตรฯแถลงพร้อมเยียวยานิสิตบาดเจ็บ-คุมเข้มรถเข้าออก

25 ตุลาคม 2562 14:46 643
ม.เกษตรฯแถลงพร้อมเยียวยานิสิตบาดเจ็บ-คุมเข้มรถเข้าออก

ม.เกษตรฯออกแถลงการณ์พร้อมเยียวยานิสิตบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถกระบะชน พร้อมคุมเข้มรถเข้า-ออกติดกล้อง 85 ตัว ดูแลความปลอดภัย

วันนี้ ( 25 ต.ค. 62 )กรณีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนรถจักรยานยนต์ของกลุ่มนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ตามที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนกับรถจักรยานยนต์ของกลุ่มนิสิต จำนวน 3 คัน ภายในมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ บางเขน ทำให้มีนิสิตได้รับบาดเจ็บ จำนวน 5 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเป็นห่วงในตัวนิสิตเป็นอันดับแรก โดยงานกิจการนิสิต ได้เข้าไปดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน ใกล้ชิดและดีที่สุด โดยมิให้นิสิตและผู้ปกครองกังวลเรื่อง ค่าใช้จ่าย เพราะมหาวิทยาลัยมีกองทุนสวัสติภาพดูแลนิสิตทุกคน ในเรื่องความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดอยู่แล้ว

แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบผู้ขับขี่รถยนต์กระบะว่า เหตุใดจึงขับรถเร็วมากเกินข้อบังคับระเบียบ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งเนินชะลอความเร็วเพื่อเตือนผู้ขับขี่เป็นระยะ ๆ โดยฉพาะจุดที่สำคัญ และจุดที่มีนิสิตใช้เส้นทางร่วม

 ในอนาคต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องเข้มงวดเรื่องการอนุญาตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จากภายนอกหรือหน่วยงานอื่นในการเข้า-ออกเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทางผ่านและผ่อนคลาย ปัญหาการจราจรบริเวณถนนรอบนอกมหาวิทยาลัย แต่เมื่อเข้ามาพบว่า ไม่เคารพกฎและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยจะต้องมีการคัดกรองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น และกำหนดเขตพื้นที่การเรียนการสอนห้ามรถยนต์ภายนอกผ่านเข้า-ออก

 อีกประการหนึ่งในเรื่องเส้นทาง มหาวิทยาลัยมีมาตรการให้เพิ่มเครื่องหมายหรือสิ่งที่มาชะลอ ความเร็วของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความไม่สะดวกต่อบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยก็ตาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 85 ตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิต และจะได้เพิ่มระบบในการตรวจจับความเร็ว เพื่อควบคุมยานพาหนะที่วิ่งภายในมหาวิทยาลัยด้วย ในส่วนของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้อง ช่วยกันรณรงค์ในการรักษาความปลอดภัยของตนเอง เช่น วินัยจราจรในการขับขี่ และสวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มากยิ่งขึ้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25 ต.ค.2562

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand