7
shared

บีทีเอส ทดสอบเดินรถ 4 สถานีถึงแยกเกษตรฯ พร้อมเปิดจริง ธ.ค.62

29 ตุลาคม 2562 11:24 772
บีทีเอส ทดสอบเดินรถ 4 สถานีถึงแยกเกษตรฯ พร้อมเปิดจริง ธ.ค.62

รถไฟฟ้าบีทีเอส ทดสอบเดินรถ 4 สถานีใหม่ ถึงแยกเกษตรฯ พร้อมเปิดจริง ธ.ค.62 เผยรถใหม่มามาครบ 46 ขบวน มี.ค.63 หนุนเปิดถึงคูคตปี 63

วันนี้ (29 ต.ค.62) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 บริษัทฯได้นำขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส เข้าดำเนินการทดสอบเดินรถ ใน 4 สถานีใหม่ ได้แก่ สถานีพหลโยธิน24 (N10) สถานีรัชโยธิน (N11) สถานีเสนานิคม (N12) และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N13) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

บริษัทฯ ได้นำรถไฟฟ้าวิ่งทดสอบในราง (Test Track) พร้อมทดสอบระบบรวม (System Integration Test) เช่น ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบการสื่อสาร เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานทุกระบบสอดคล้องกัน มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย โดยภาพรวมการทดสอบเดินรถไป-กลับระหว่าง 4 สถานี ผลเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีข้อบกพร่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการทดสอบทุกวันนอกช่วงเวลาเร่งด่วนจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน และหลังจากนั้นบริษัทฯ จะเปลี่ยนรูปแบบการทดลองเป็นการเดินรถเสมือนจริง (Trial Running) เพื่อทดสอบภาพรวมของการให้บริการอีกครั้ง ก่อนจะเปิดให้บริการประชาชนภายในเดือนธันวาคม 2562 ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งเมื่อรถไฟฟ้าเปิดให้บริการจะช่วยแบ่งเบาปัญหาจราจรบนถนนพหลโยธินให้ลดน้อยลงได้

นอกจากนี้ บริษัทฯยังเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่สถานี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวม 100 กว่าอัตรา ในการให้บริการผู้โดยสาร พร้อมจัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้น ทั้งด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัย รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดให้บริการไปถึงสถานีคูคต ในปี 2563 นี้

สำหรับจำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่บริษัทฯให้บริการในระบบปัจจุบันมีทั้งสิ้น 84 ขบวน ส่วนขบวนใหม่ที่ได้ทำสัญญาจัดซื้อ จำนวน 46 ขบวน จาก บริษัทซีเมนส์ จำกัด จำนวน 22 ขบวน ได้รับมอบครบทั้งหมดแล้ว และจากบริษัท ซีอาร์ซี ฉางชุน เรลเวย์ เวฮิเคิล จำนวน 24 ขบวน ขณะนี้รับมอบแล้วจำนวน 10 ขบวน เหลืออีก 14 ขบวน จะส่งมอบแล้วเสร็จภายในมีนาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯมีขบวนรถไฟฟ้าที่สามารถรองรับการให้บริการ รวมทั้งหมด 98 ขบวน ซึ่งจะช่วยให้การเดินรถทุกเส้นทางมีประสิทธิภาพสูงสุดเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand