2
shared

‘ชวน’ ยังไม่รู้มติปชป.เสนอชื่อ ‘อภิสิทธิ์’ นำทัพแก้รัฐธรรมนูญ

6 พฤศจิกายน 2562 11:59 334
‘ชวน’ ยังไม่รู้มติปชป.เสนอชื่อ ‘อภิสิทธิ์’ นำทัพแก้รัฐธรรมนูญ

‘ชวน หลีกภัย’ ไม่รู้มติพรรคประชาธิปัตย์ เสนอชื่อ ‘อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ’ นำทัพศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (06พ.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป ครั้งที่ 2 นัดแรก จะเริ่มขึ้นในเวลา 13.00 น.  ซึ่งมีหลายวาระสำคัญที่ค้างการพิจารณาจากที่ประชุมสภาฯ สมัยแรก โดยเฉพาะวาระเรื่องด่วนการเสนอให้สภาฯ แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่เสนอโดย ส.ส.ฝ่ายค้าน 

นายชวน หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ ว่า ยังไม่ทราบว่าที่ประชุมจะสามารถพิจารณาได้ในวันนี้หรือไม่  เพราะมีวาระอื่นพิจารณาก่อนหลายเรื่อง ส่วนที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ มีมติเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯนั้น  ส่วนตัวไม่ทราบมติ เพราะไม่ได้เข้าร่วมประชุมพรรคด้วย  พร้อมเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของที่ประชุมสภาฯ และคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะตั้งขึ้น  

ขณะเดียวกัน ได้แสดงความเห็นกรณีที่ ส.ว. ไม่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ต้องดูภาพรวม  เพราะต้องยอมรับว่า บางกรณี ส.ว.ทำหน้าที่ได้ดีกว่า ส.ส.  เช่น การแต่งตั้งบุคคล ที่ส.ว.จะไม่มีระบบการเล่นพรรคเล่นพวก