2
shared

แอฟริกาพัฒนา “โดรนฉีดยุง" ป้องกันมาลาเรีย

9 พฤศจิกายน 2562 13:36 157
แอฟริกาพัฒนา "โดรนฉีดยุง" สำหรับพื้นที่การเกษตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรีย

วันนี้ ( 9 .. 62 )ในหมู่เกาะซานซิบาร์ ทางตะวันออกของแอฟริกา ที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนา "โดรนฉีดยุง"  ขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อมาลาเรีย โดยเฉพาะตามพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งเพาะยุงชั้นดีโดรนเหล่านี้ ได้ฉีดสาร อควาเทน เอเอ็มเอฟ (Aquatain AMF) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ไม่มีสีและไม่มีพิษ ตามทุ่งนาข้าว โดยสารเคมีชนิดนี้ เคยผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แต่ยังไม่เคยนำมาทดสอบตามพื้นที่การเกษตร 

สารตัวนี้จะทำหน้าที่สร้างแผ่นฟิล์มบางๆบนผิวน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกน้ำของยุงมีอากาศหายใจ โดยนักวิทยาศาสตร์จะทำการทดสอบปฏิกิริยาต่อสารเคมีของลูกน้ำและยุงก้นปล่อง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของสาร อควาเทน เอเอ็มเอฟ

ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยไนโรบี นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการคิดค้นโดรนฉีดยุงบอกว่า นวัตกรรมนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดยุง พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการฉีดสารเคมีตามพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เนื่องจากว่าการฉีดสารเคมีตามแปลงต่างๆนั้น ค่อนข้างลำบากและใช้เวลานาน จึงคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถฉีดยุงได้อย่างทั่วถึง

โดยนักวิทยาศาสตร์เลือกหมู่เกาะซานซิบาร์สำหรับการทดสอบ เนื่องจากหมู่เกาะซานซิบาร์ มีกฏหมายรองรับในการใช้โดรนในพื้นที่ ซึ่งหากนวัตกรรมนี้ใช้ได้ผลจริง นักวิทยาศาสตร์จะนำไปทดสอบในประเทศอื่นๆของแอฟริกา โดยพวกเขาหวังว่า นวัตกรรมนี้จะช่วยลดการแพร่เชื้อมาเลเรียในแอฟริกาได้ และจะเตรียมเผยแพร่ผลการวิจัยนี้ ตามวารสารต่างๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ร้อยละ 90 ของผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรีย ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่แอฟริกาใต้สะฮารา (Sub-Saharan Africa) โดยในประเทศแทนเซเนีย มีผู้เสียชีวิตจากโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค มากถึงปีละ 70,000 คน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand