3
shared

ศาลยกระดับความปลอดภัย-ป้องกันเหตุร้ายเกิดซ้ำ

14 พฤศจิกายน 2562 15:51 296

เลขาธิการสำนักงานศาลฯ ออกคำสั่ง 3 มาตรการ ห้องขังแข็งแรง-มีช่องทางพิเศษส่งผู้ต้องขังเข้าห้องพิจารณาไม่ผ่านประชาชน รปภ.ศาล 24 ชม.และปีหน้าต้องมีคอร์ทมาแชลประจำการ 2 คนต่อศาล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยถึง การวางมาตรการความปลอดภัยบริเวณศาลและให้ถือปฏิบัติเคร่งครัด หลังเกิดเหตุผู้ต้องขังหลบหนีที่ศาลจังหวัดพัทยา รวมถึงเหตุยิงกันของคู่ความคดีในศาลจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเกิดเวลาไล่เลี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ได้ออกคำสั่งกำหนดมาตรการ 3 ส่วนคือ

1.ด้านอาคารสถานที่และการจัดสถานที่คุมขังที่จะวางมาตรการให้เกิดความปลอดภัยไม่ให้หลบหนีที่คุมขังหรือแหกหัก(หมายถึงการหลบหนีจากคุก)หรือทำร้ายประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆ โดยในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่ห้องควบคุมตัวในศาลก็จะต้องมีลูกกรงกั้น2ชั้น ซึ่งต้องมีระยะห่างประมาณ 10 -15 เมตรระหว่างผู้ต้องขังกับญาติที่มาเยี่ยม ขณะที่การสื่อสารระหว่างญาติที่มาเยี่ยมกันสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารที่ศาลเตรียมไว้ให้พูดคุยกันได้ เพื่อความปลอดภัยไม่ให้มีการลักลอบส่งอาวุธรวมถึงสิ่งต้องห้ามเข้าไปในบริเวณที่ควบคุม โดยยอมรับว่าศาลบางแห่งยังต้องมีการปรับปรุงบริเวณห้องควบคุมตัวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องมีการดำเนินการแก้ไขต่อไป

2.เรื่องอุปกรณ์ที่สนับสนุนด้านความปลอดภัย เรื่องนี้ได้เน้นย้ำให้ทางศาลทั่วประเทศสำรวจเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย พร้อมแจ้งผลกลับมาเพื่อวิเคราะห์ประเมินทั้งหมดว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มจุดไหนบ้าง ส่วนที่วิจารณ์กันว่าบางศาลเข้าได้ทั้งด้านหน้า-ด้านหลัง ตรงจุดนี้ต้องมาทบทวนควรเปิดให้เข้าได้กี่จุด ต้องเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเข้าไปอีก เช่น เครื่องตรวจอาวุธหากต้องเพิ่มก็จะพิจารณาของบประมาณต่อไป

 

3.ส่วนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของศาลเองนั้น ก็มีเจ้าพนักงานตำรวจศาล (คอร์สมาแชล)ที่ผ่านการฝึกอบรมและตามกฎหมายมีอาวุธประจำกายได้ขณะนี้ที่ได้บรรจุมาตั้งแต่เดือน ส.ค.62 จำนวนที่ 35 คน โดยยังไม่ครบตามอัตรา 309 คน ที่เคยกำหนดไว้ในโครงการ แต่เราก็จะได้จัดสรรที่มีอยู่เพื่อดำเนินการตรวจและวางมาตรการเสริมความปลอดภัย นอกเหนือจากแต่ละพื้นที่จะมีตำรวจประจำพื้นที่และราชทัณฑ์ ศาลก็ยังมีเจ้าหน้าที่ รปภ.จาก อผศ. ประจำศาลทั่วประเทศเกือบ 2,000 คน ซึ่งกำลังทั้งหมดก็จะเสริมในการตรวจตราอาวุธต่างๆด้วย

 

ทั้งนี้มาตรการที่ออกมาก็ได้วางระบบให้ทุกส่วนดำเนินการอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด และด้วยความในความจำเป็นขณะนี้ในส่วนของคอร์ทมาแชล ที่ยังไม่ครบตามจำนวนสำนักงานศาลฯได้เร่งที่จะสรรหาให้ได้ภายในปีหน้า เพราะตั้งเป้าที่จะให้มีคอร์ทมาแชล ประจำศาลต่างๆทั่วประเทศ 1-2 คน ซึ่งส่วนนี้จะมีการเสนอคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมหรือ ก.ศ. ของบประมาณที่จะดำเนินการให้ได้ภายในปีหน้า