4
shared

“น้องต๊อด ครึ่งท่อน” ส่งเมาส์ไร้สายช่วยคนไม่มีแขนประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

20 พฤศจิกายน 2562 13:40 261
“น้องต๊อด ครึ่งท่อน” ส่งเมาส์ไร้สายช่วยคนไม่มีแขนประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

“น้องต๊อด” หนุ่มพิการครึ่งท่อนส่งผลงานประดิษฐ์ “เมาส์ไร้สายแก่ผู้พิการไร้แขน” เข้าประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

วันนี้ ( 20 พ.ย. 62 )“น้องต๊อด” หรือ นายชาตรี กรวัชรธาดา อายุ 22 ปี  นักศึกษา ปวช.ปี 2 วิทยาลัยสารพัดเชียงใหม่ ซึ่งพิการครึ่งท่อนส่งผลงานเข้าประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาของภาครัฐและเอกชนครั้งที่ 30 ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะของรัฐและเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยจะมีสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ กว่า 150 ชิ้น เพื่อคัดเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่การแข่งขันและประกวดระดับภาค

น้องต๊อด ได้นำผลงานประดิษฐ์เมาส์ไร้สายแก่ผู้พิการไร้แขน  ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โดยใช้เท้าจากการคิดค้นร่วมกับเพื่อนนายภูมิรินทร์ วงศ์ษา จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เพื่อให้คนพิการได้มีเมาส์ใช้งานเหมือนคนปกติทั่วไป ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ขนาดของเท้า ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เหมือนเมาส์ที่ใช้มือ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการคิดค้น สู่การต่อยอดพัฒนาให้หน้าตาการใช้งานได้ดีขึ้น 

ส่วนการฝึกงานในตอนนี้ได้เพื่อนๆร่วมงาน มาช่วยเพราะบางงานไม่สามารถจะทำได้ แต่ก็ได้การฝึกฝนแนะนำจากเพื่อนและหัวหน้างาน เทคนิคต่างๆ ของการซ่อมรถ เพราะการเป็นช่างเทคนิค ที่ต้องเรียนจากงานจริง ยอมรับอุปสรรคการซ่อม รถขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถยกออกได้ ก็มีเพื่อนๆมาช่วยกันทำ อันไหนทำไม่ได้ก็จะมีเพื่อนๆมาช่วย ก็มีความสุขมากครับกับการฝึกงานจริงในครั้งนี้ ต้องขอบคุณหัวหน้างานและเพื่อนๆ แนะนำให้การช่วยเหลือในการฝึกงานเป็นช่างเทคนิคในการซ่อมรถ