13
shared

กฟผ.รุกพลังงานหมุนเวียนเฟ้นหานวัตกรรมกักเก็บ

30 เมษายน 2563 22:59 378
กฟผ.รุกพลังงานหมุนเวียนเฟ้นหานวัตกรรมกักเก็บ

กฟผ.ถอดบทเรียนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากต่างประเทศ ก่อนเดินหน้าจัดตั้งศูนย์ควบคุมพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานหมุนเวียน

วันนี้ (22พ.ย.62) นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. พร้อมคณะผู้บริหาร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงาน ที่ราชอาณาจักรสเปน และสาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ การดูงานที่ราชอาณาจักรสเปน ได้ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงานที่ Valle 1 and Valle 2 Concentrate Solar Power Plants ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ โดยนำกระจกรูปทรงพาราโบล่าสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ จากนั้นความร้อนจะถูกเก็บสะสมไว้ในเกลือซึ่งกักเก็บพลังงานได้ถึง 7.5 ชั่วโมง ผลิตไฟฟ้าได้ 320 ล้านหน่วยต่อปี

ส่วนที่สาธารณรัฐโปรตุเกส ได้ศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ของบริษัทผลิตไฟฟ้าแห่งโปรตุเกส (Energias de Portugal )หรือ EDP มีหน้าที่บริหารจัดการ ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ โปรตุเกสแบบเรียลไทม์ ซึ่ง กฟผ. อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยปัจจุบันได้เริ่มศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากข้อมูลสภาพอากาศและการพยากรณ์ความเข้มของแสง อุณหภูมิ ตำแหน่งของโรงไฟฟ้า ข้อมูลความเร็วลม ทิศทางลม และข้อมูลสถิติในอดีต โดยในปี 2561-2562 ได้นำร่องศึกษากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก หรือ SPP

สำหรับการดูงานครั้งนี้ ยังได้ศึกษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบ Frades II ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์จากเขื่อนที่มีอยู่ในประเทศโปรตุเกส โดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสูบกลับที่สามารถปรับความเร็วได้ มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ทำให้ EDP สามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ้าให้ตอบสนองกับความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลง โดยการสูบน้ำจากเขื่อนด้านล่างขึ้นไปไว้ที่เขื่อนด้านบนในช่วงเวลาที่พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้ามากกว่าความต้องการของระบบในทางตรงข้ามเมื่อพลังงานหมุนเวียนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ก็สามารถปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาผลิตไฟฟ้า ช่วยบริหารจัดการความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและสร้างเสถียรภาพให้กับระบบ

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวว่า ในส่วนของ กฟผ. ให้ความสำคัญการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานหมุนเวียนกับเชื้องเพลิงฟอสซิล การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน ตลอดจนการพัฒนาโครงข่ายให้ทันสมัยเพื่อนำพลังงานหมุนเวียนมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand