1
shared

หนุนตั้งโรงไฟฟ้าขยะ “อีอีซี”

25 พฤศจิกายน 2562 14:23 429
หนุนตั้งโรงไฟฟ้าขยะ “อีอีซี”

กระทรวงพลังงาน พร้อมสนับสนุนภาคเอกชนตั้งโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ อีอีซี หวังมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และจัดการขยะอย่างถูกวิธี

จากการที่อนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ กบอ. ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เห็นชอบแผนการจัดการขยะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี อย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในนั้นคือ ส่งเสริมให้เอกชนจัดทำโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ และให้กระทรวงพลังงานพิจารณารับซื้อไฟฟ้า 

ล่าสุด ทางกระทรวงพลังงาน พร้อมให้การสนับสนุน แม้ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายชัดเจน จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ กพอ.  เนื่องจากพื้นที่ อีอีซี ถือเป็นพื้นที่รองรับขยายการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้ง ขยะ ยังถือเป็นปัญหาทางด้านมลภาวะที่ต้องเร่งกำจัดอย่างถูกวิธี

ดังนั้น การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ และตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี 2561-2580  หรือ PDP 2018 ที่ขยายกำลังผลิตไฟฟ้าจากขยะอีก 400 เมกะวัตต์ จากแผนเดิม 500 เมกะวัตต์ ก็สามารถนำโควตาในส่วนนี้ มาเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะจาก อีอีซี ได้

แต่ทั้งนี้ การจะประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ เป็นโครงการที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และเสนอโครงการมายังกระทรวงพลังงาน เพื่อมอบนโยบายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดำเนินการออกระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกประกาศรับซื้อ       โดยคาดว่า ความชัดเจนในการประกาศโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะรอบใหม่ จะสามารถดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นต้นไป ขณะที่ อัตราค่าไฟจะพิจารณาไม่ให้สูงเกินไป จนส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้ารวมของประเทศ ขณะที่ความพร้อมของสายส่งไฟฟ้า ที่จะรองรับการรับซื้อไฟฟ้าขยะ จากพื้นที่ อีอีซี ต้องดูศักยภาพในพื้นที่อีกครั้ง 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand