8
shared

เยาวชนผู้พิการไทยสุดเจ๋ง คว้าเหรียญทอง GITC 2019

28 พฤศจิกายน 2562 16:49 271
เยาวชนผู้พิการไทยสุดเจ๋ง คว้าเหรียญทอง GITC 2019

'เยาวชนผู้พิการไทย' โชว์ผลงานยอดเยี่ยมคว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน การแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562

วันนี้( 28 พ.ย.62) ตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้นำคณะเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) จำนวน 8 คน ระหว่างวันที่ 23 - 30 พ.ย. 2562 (รวมวันเดินทางไป – กลับ) ณ สาธารณรัฐเกาหลี ผลการแข่งขันปรากฏว่าเยาวชนพิการไทย ได้เหรียญทองจากการแข่งขันประเภททีม คือ การแข่งขัน eCreative Challenge ซึ่งเป็นการ แข่งขันนำโค้ดสั่งการให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้ตามโจทย์ที่ให้ไว้ ซึ่งทีมไทยนำหุ่นยนต์เข้าป้ายเป็นอันดับ 1 ทำเวลา 02.43. นาที ซึ่งทีมไทย ประกอบไปด้วย นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย , นางสาวสุชัญญา หองส่ำ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย , นายศุภโชค สุขจำลอง พิการทางออทิสติก และ นายทยากร แจ่มปัญญา พิการทางการเห็น 

ส่วนอีกสองเหรียญเงิน ทีมไทย ได้จาก จากการแข่งขัน eLife Map Challenge และ eTool Challenge ได้แก่ นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งสามารถทำได้ทั้งสองรายการ

สรุปเยาวชนพิการไทย ได้รับเหรียญรางวัล ดังต่อไปนี้

-เหรียญทอง

การแข่งขัน eCreative (ทีม) เหรียญทอง ได้แก่ 1) นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 2) นางสาวสุชัญญา หองส่ำ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 3) นายศุภโชค สุขจำลอง พิการทางออทิสติก และ 4) นายทยากร. แจ่มปัญญา พิการทางการเห็น

-เหรียญเงิน

1. การแข่งขัน eLife Map (รายบุคคล) เหรียญเงิน ของ นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

2.การแข่งขัน eTool (รายบุคคล) เหรียญเงิน ของนางสาวจิดาภา นิติวีระกุล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand