1
shared

หวั่นเร่งลงทุน 5G ในอีอีซีไม่ตอบโจทย์

4 ธันวาคม 2562 12:46 153
หวั่นเร่งลงทุน 5G ในอีอีซีไม่ตอบโจทย์

ทรู-กสท โทรคมนาคม ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการทำ 5G ที่กำหนดให้ต้องเร่งลงทุนพื้นที่ อีอีซี 50% ภายใน 1 ปี หวั่นไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน

ในเวทีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700, 1800, 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นคลื่นที่จะนำมาใช้ในการทำเทคโนโลยี 5G  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ให้ความเห็นว่า  5G จะช่วยให้ไทยแข่งขันได้ และมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ซึ่งมองว่า 5G จะเกิดขึ้นได้เร็ว ควรที่จะมุ่งไปที่คลื่นที่สามารถทำ 5G ได้ทันที ดังนั้น เสนอให้มีการประมูลคลื่น 2600 MHz เพียงคลื่นเดียวกัน เพื่อนำเงินที่เหลือไปใช้ในการขยายโครงข่ายให้ทันในปี 2563

ส่วนประเด็นที่กำหนดให้ผู้ชนะการประมูลต้องรีบลงทุน 50% ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ภายใน 1 ปี นั้น  ปฏิบัติตามได้ยาก เนื่องจากบางครั้งความต้องการอาจจะอยู่นอกพื้นที่ จึงต้องการให้ตัดเงื่อนไขนี้ออก

เช่นเดียวกับ นายณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่เห็นด้วยกับการบังคับการลงทุนในพื้นที่อีอีซี 50% ในปีแรก เพราะอาจไม่ตรงความต้องการการใช้งาน


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง