0
shared

กพอ.ไฟเขียวตั้งรง.กำจัดขยะอีอีซี

6 ธันวาคม 2562 15:41 92
กพอ.ไฟเขียวตั้งรง.กำจัดขยะอีอีซี

บอร์ด อีอีซี เห็นชอบแผนกำจัดขยะ เปิดทางให้เอกชนประมูลสร้างโรงงานกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ พร้อมตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะให้ได้ 120 เมกะวัตต์ในพื้นที่ อีอีซี

วันนี้ (6 ธ.ค.62) นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ กพอ. ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบแนวทางต้นแบบการกำจัดขยะในพื้นที่ อีอีซี  โดยมีเป้าหมายเพิ่มอีกจำนวน 6 แห่ง และตั้งศูนย์กำจัดขยะแปลงเป็นไฟฟ้าต้นแบบ 1 แห่ง จากเดิมที่มีโรงงานกำจัดขยะอยู่แล้วของ ปตท. ในพื้นที่จังหวัดระยอง  แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่ อีอีซี  เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากปี 2561 อยู่ที่ 4,200 ตันต่อวัน และคาดการณ์ว่า จะเพิ่มขึ้นเป็น 6,800 ตันต่อวัน ในปี 2580 และยังขาดการบริหารจัดการขยะ  และส่วนใหญ่ 60% ยังใช้การฝังกลบแบบเดิม ดังนั้น จึงต้องหาพื้นที่เพิ่มเพื่อรองรับปริมาณขยะที่สูงขึ้นถึง 1.66 ไร่ต่อวัน โดยที่ประชุมให้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  หรือ สกพอ. ประสานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดทำแผนเสร็จภายใน 1-2 เดือน เพื่อนำไปสู่การหาพื้นที่สร้างโรงงานกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ และจะเปิดให้เอกชนประมูล

ทั้งนี้ ตั้งเป้าจะกำจัดขยะมูลฝอยทั้งรายวันและขยะสะสมรวม 6,000 ตันต่อวัน สามารถผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะได้ประมาณ 120 เมกะวัตต์ หรือจะกำจัดขยะสะสมได้กว่า 6 ล้านตัน ในพื้นที่ อีอีซี  ให้หมดภายใน 12 ปี

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการ เพื่อติดตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โดยจะมีกรรมการ 2 ชุด คือ กรรมการเพื่อดูแลสัญญาต่างๆ   และกรรมการกำกับบริหารโครงการ โดยให้ สกพอ. ส่งตัวแทนเพื่อบริหารโครงการ พร้อมกันนี้  เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรในพื้นที่อีอีซี  โดยใช้ 2 รูปแบบ คือ ให้เอกชนร่วมจ่าย 100% และเปิดให้เอกชนมีส่วนร่วม 10-50% เพื่อผลิตบุคลากรรองรับความต้องการกำลังคน ใน 10 อุตสาหกรรม จำนวน 475,793 คน


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand