0
shared

ทุ่ม1.1แสนล้านป้องกันอีอีซีขาดแคลนน้ำ

6 ธันวาคม 2562 19:50 117
ทุ่ม1.1แสนล้านป้องกันอีอีซีขาดแคลนน้ำ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ภายใต้ กนช. ไฟเขียว 2 โครงการขนาดใหญ่ ป้องกันการขาดแคลนน้ำพื้นที่ อีอีซี วงเงิน 1.1 แสนล้านบาท และโครงการพัฒนาหนองหาร

วันนี้ ( 6 ธ.ค.62) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ภายใต้ กนช.ครั้งที่ 3/ 2562  โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี และความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามการขอใช้พื้นที่ป่า สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ พบว่า มีโครงการขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการดำเนินการได้ ภายในปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 57 โครงการ เป็นโครงการที่ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) แล้ว 25 โครงการ วงเงิน 118,917 ล้านบาท และคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว 21 โครงการ วงเงิน 107,042 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนอีก 32 โครงการ วงเงิน 396,921 ล้านบาท  

พร้อมกันนี้  ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการโครงการขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ เพื่อเสนอต่อ กนช. ในการประชุมวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (ปี 2563-2580) และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ ครม. ต่อไป ทั้งนี้ อีอีซี มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ โดยแผนหลักจะรองรับการพัฒนา ในระยะ 20 ปี ซึ่งจะใช้งบประมาณลงทุนมากกว่า 110,230 ล้านบาท  

ส่วนอีก 1 โครงการ คือ แผนการพัฒนาหนองหาร ปี 2563-70 ของโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมดำเนินการตามกรอบแผนระยะเร่งด่วน ปี 2563-64 รวมทั้งหมด 36 โครงการ  วงเงิน 1,146.28 ล้านบาท จากทั้งหมด 69 โครงการ วงเงินรวม 7,445.22 ล้านบาท


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand