3
shared

“จุรินทร์”ฮึ่มงูเห่าโหวตสวนต้องแสดงความรับผิดชอบ

7 ธันวาคม 2562 12:01 625
“จุรินทร์”ฮึ่มงูเห่าโหวตสวนต้องแสดงความรับผิดชอบ

“จุรินทร์”ลั่นเป็นพรรคร่วมรัฐบาลใครสวนมติพรรค-มติวิปรัฐบาล ต้องแสดงความรับผิดชอบ

วันนี้ ( 7 ธ.ค. 62 )นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปิดโครงการอบรมยุวประชาธิปัตย์ รุ่น1 ปี2562 พร้อมใช้โอกาสนี้ กล่าวถึงอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์คือ อุดมการประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็น อุดมการที่จะทำเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน และอุดมการณ์ในการทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งระบบรัฐสภาแตกต่างจากระบบประธานาธิบดี ที่ประชาชนเลือกมาโดยตรงอยู่ครบ4 ปีไม่มียุบสภา ส.ส. สว. เลือกมาก็อยู่จนครบวาระ ไม่มียุบสภาต่างคนก็ต่างขึ้นกับประชาชน  ไม่ต้องรับผิดชอบ เหมือนระบบรัฐสภา 

ดังนั้นการลงมติหรือโหวตเสียงในสภาของระบบประธานาธิบดี เป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวจะโหวตให้รัฐบาลแพ้หรือชนะก็ได้ ไม่มีผลให้ผู้นำต้องลาออก แต่ของไทยคือระบบรัฐสภา รัฐบาลจะอยู่ได้ด้วยเสียงข้างมาก เพราะรัฐบาลจัดตั้งได้ด้วยเสียงข้างมาก ในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะอยู่ไม่ได้ เพราะเมื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเสนอกฎหมายไม่ผ่านก็ต้องยุบสภา เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจึงมีความสำคัญอย่างมากกับรัฐบาลในระบบรัฐสภา จึงต้องมีวิปรัฐบาลคอยรวบรวมเสียงให้รัฐบาลคงเสียงข้างมากไว้เสมอ 

การเป็นรัฐบาลผสมพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะมีมติพรรค แต่สุดท้ายมติพรรคต้องถูกนำไปหารือในวิปรัฐบาลเพื่อเป็นมติร่วมกัน ซึ่งเมื่อวิปรัฐบาลมีมติอย่างไร ต้องนำมาสู่ที่ประชุมพรรคแต่หากพรรคไม่เห็นด้วยก็ต้องนำไปหารือในวิปรัฐบาลอีกครั้ง จนกว่าจะมีมติเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งเมื่อเป็นมติของวิปรัฐบาลแล้วทุกพรรคจะต้องทำตาม ไม่ใช่ปฏิบัติไปตามเอกเทศของแต่ละพรรคหรือแต่ละบุคคล 

แต่ถ้าคิดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นเสียงในสภาการเคารพมติพรรค-มติวิป จึงเป็นหัวใจสำคัญของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องฟังมติพรรค มติวิป เพราะนี่คือระบอบประชาธิปไตย

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand