3
shared

JCK คาดผังอีอีซีดันราคาที่ดินเพิ่ม 10-20%

13 ธันวาคม 2562 11:28 184
JCK คาดผังอีอีซีดันราคาที่ดินเพิ่ม 10-20%

ผู้บริหาร JCK คาดพื้นที่พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเท่าตัว หลังรัฐบาลประกาศผังเมือง EEC พร้อมประเมินราคาขายที่ดินขยับขึ้น 10-20% ต่อไร่

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JCK  ผู้ประกอบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ภายหลังการประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พุทธศักราช 2562   หรือ  ผังเมืองใหม่ อีอีซี  ซึ่งครอบคลุมใน 3 จังหวัด  คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  จะส่งผลบวกต่อการดำเนินธุรกิจของ JCK เพราะจะเป็นปัจจัยหลัก ทำให้จำนวนที่ดินที่จะทำเป็นนิคมอุตสาหกรรม TFD  ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพิ่มขึ้นเท่าตัว จาก 2,500 ไร่ เป็น 5,000 ไร่ 

ขณะเดียวกัน คาดว่า จะส่งผลให้ราคาขายที่ดินต่อไร่ เพิ่มขึ้น 10-20%  จากปัจจุบันอยู่ที่ 9.5 ล้านบาทต่อไร่  เนื่องจากตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า พื้นที่จังหวัดดังกล่าว จะได้รับการพัฒนาเชื่อมโยงทั้งในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคระบบคมนาคมและขนส่ง 

ทั้งนี้ ความชัดเจนของผังเมือง อีอีซี  เกิดขึ้นในจังหวะเหมาะสม นักลงทุนเกิดการเคลื่อนย้ายลงทุน ผลจากสงครามการค้า ส่งผลให้ไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติ โดยพบว่า ขณะนี้มีนักลงทุนต่างชาติแสดงความต้องการลงทุนในไทยมากขึ้น และ กระจายในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้ง  ยานยนต์ และ โลจิสติกส์


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand