1
shared

ส.อ.ท.ยึดหัวหาดอีอีซีรุกอุตฯการแพทย์

17 ธันวาคม 2562 10:59 179
ส.อ.ท.ยึดหัวหาดอีอีซีรุกอุตฯการแพทย์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง สมุนไพร พร้อมหารือ อีอีซี จัดหาพื้นที่ 200 ไร่ รองรับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแพทย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากกฎหมาย กฎระเบียบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ และแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม   พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับ ส.อ.ท.  สนับสนุนอุตสาหกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ด้วยระบบ Digital Transformation 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ความร่วมมือทั้ง 2 หน่วยงาน  จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และสมุนไพร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะปรับบทบาทจากการที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างเดียว ไปสู่การสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโต และภาคเอกชนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขได้เต็มที่

ด้านประธาน  ส.อ.ท. กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดย ส.อ.ท. ได้นำเสนอนโยบายไปยังกระทรวงสาธารณสุขร่วมผลักดัน นโยบาย Made in Thailand และการหารือครั้งนี้ ได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกัน แก้ไขปัญหาต่างๆ  เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และสมุนไพร 

ขณะเดียวกัน  ทาง ส.อ.ท. ยังได้เข้าไปหารือกับนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)  ขอให้จัดหาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ประมาณ 200 ไร่ เพื่อให้คลัสเตอร์ เครื่องสำอาง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมุนไพร เข้ามาตั้งโรงงานผลิตในพื้นที่นี้ รวมทั้งยังได้หารือกับกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาลงทุนตั้งศูนย์ทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อีกด้วย 


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand