2
shared

เสนอ “อีอีซี” ใช้ชิ้นส่วนในปท.90%

18 ธันวาคม 2562 10:29 86
ประธาน ส.อ.ท. เตรียมเสนอ กรอ. ล็อกสเปกการใช้ชิ้นส่วนในประเทศสำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใน อีอีซี เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างไทยให้เข้มแข็ง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า  ส.อ.ท.  ได้จัดทำข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจให้ใช้วัสดุภายในประเทศ ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง  ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการไทย มีศักยภาพการผลิตสินค้าได้มาตรฐานสากล จึงขอให้ภาครัฐสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้วัสดุภายในประเทศมากขึ้น พร้อมเสนอตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) พิจารณากำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ที่มี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ต่อไป

สำหรับข้อเสนอ คือ กำหนดเงื่อนไขให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ จ้างผู้ที่ใช้วัสดุภายในประเทศไม่น้อยกว่า 40-60%  , ส่วนกลุ่มวัสดุภายในประเทศสำหรับงานโครงการภาครัฐในอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เสนอให้รัฐสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นต่ำ 90% จากที่ผู้ประกอบการไทยที่สามารถผลิตได้  ,อุตสาหกรรมราง เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นต่ำ 30-40%  และอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมต่อเรือ เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นต่ำ 40-50% 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอีอีซี ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง มีกำลังการผลิตเหลือเพียงพอต่อการผลิต เพื่อป้อนให้กับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใน อีอีซี อาทิ ปูนซีเมนต์ ขณะนี้มีอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ 74%  คอนกรีตผสมเสร็จ ใช้กำลังการผลิต 67% ซึ่งหากภาครัฐหันมาใช้สินค้าภายในประเทศเพิ่มขึ้น จะทำให้โรงงานใช้กำลังการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand