5
shared

อีอีซีเนื้อหอม “สวิส” ปูทางลงทุน

19 ธันวาคม 2562 11:05 173
อีอีซีเนื้อหอม “สวิส” ปูทางลงทุน

เครือข่ายภาคเอกชนของสวิตเซอร์แลนด์ เตรียมหารือ สกพอ. เพื่อขยายการรับรู้เกี่ยวกับ อีอีซี และสร้างโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจ โดยเฉพาะ เทคโนโลยีชีวภาพ และ อุตสาหกรรมการแพทย์

H.E. Helene Budliger Artieda เอกอัครทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม และ รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมี นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  หรือ สกพอ.  สายงานการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ 

ทั้งนี้ เอกอัครทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ให้ความสนใจความร่วมมือระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ และ อีอีซี โดยเฉพาะ เรื่องอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ Green technology  อุตสาหกรรมการแพทย์  และการวิจัยและพัฒนา 

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกัน และ จะมีการจัดการประชุมร่วมกันระหว่าง สกพอ.  และเครือข่ายภาคเอกชนของสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อขยายการรับรู้เกี่ยวกับ อีอีซี  และสร้างโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจที่มากยิ่งขึ้น


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand