2
shared

‘ชวน’ ลั่นระเบียบข้อบังคับไม่สำคัญเท่าจิตสำนึกคน

20 ธันวาคม 2562 10:59 331
‘ชวน’ ลั่นระเบียบข้อบังคับไม่สำคัญเท่าจิตสำนึกคน

‘ชวน หลีกภัย’ ระบุอยู่ระหว่างปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับของสภาฯ ชี้ระเบียบไม่สำคัญเท่าจิตสำนึกของคน

วันนี้ (20ธ.ค.62) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวตำหนิถึงกรณีที่กรรมาธิการ กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ นำผู้ร้องเรียนมายื่นข้อเสนอต่อกรรมาธิการ พร้อมแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยการจูบกันภายในรัฐสภาว่า สภาผู้แทนราษฎร มีระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้อยู่แล้ว แต่ก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึก และความรับผิดชอบ แต่นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้มาชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบแล้ว โดยยอมรับว่า มีคนในกรรมาธิการตระเตรียมการมา

นายชวน ยอมรับว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับการใช้ห้องแถลงข่าวของรัฐสภาฯ ให้ทันต่อเหตุการณ์ แต่หากหาก ส.ส.ยังไม่รับผิดชอบ ขาดจิตสำนึกว่าสิ่งใดควรไม่ควร กฎระเบียบที่ออกมาก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ เหมือนเรื่องเครื่องแต่งกาย ที่บางคนยังไม่เคารพกติกา

นายชวน กล่าวต่อว่า หวังว่าเรื่องที่เกิดขึ้น จะเป็นบทเรียนที่กรรมาธิการชุดอื่น ๆ ต้องระมัดระวัง เพราะอาจมีคนที่พยายามตั้งใจสร้างข่าวขึ้นมาด้วยวิธีการเช่นนี้ แม้จะพยายามปรับภาพลักษณ์ของสภาฯ ให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีผู้ที่พยายามทำให้ภาพลักษณ์สภาฯ เสียหาย ด้วยเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือคิดเอาเองว่าเหมาะสม โดยหลังจากนี้ จะมีการตักเตือน ให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบควบคู่ควบคู่ไปด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่รอบคอบเอง! กมธ.-เด็ก-สตรีฯ ยกมือขอโทษพร้อมยอมรับผิด

ต้องลาออกรับผิดชอบ! จี้ส.ส.อนาคตใหม่อย่ามาแค่ขอโทษแล้วจบกัน

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand