2
shared

ผนึกกำลังรับมือภัยแล้งอีอีซี

21 ธันวาคม 2562 17:56 385
ผนึกกำลังรับมือภัยแล้งอีอีซี

กนช. เห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ขณะที่ เอกชน ห่วงปัญหาภัยแล้ง กระทบโรงงาน อีอีซี โดยเฉพาะ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 3 /2562 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบแผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ จำนวน 3 โครงการ โดยหนึ่งในนั้น คือ  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  หรือ อีอีซี  ปี 2563-2580  นอกจากนี้ ยังเห็นชอบแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

ทั้งนี้  ในที่ประชุม พล.อ.ประวิตร ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/2563 โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปลายปีนี้ต่อเนื่องในปีหน้าจะประสบปัญหาภัยแล้งมากกว่าปกติ

ด้านนางอรพินท์ เสริมประภาศิลป์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก กล่าวว่า ขณะนี้ภัยแล้วเริ่มกระทบต่อผู้ประกอบการในภาคตะวันออก โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ มากที่สุด คือ ฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นจังหวัดที่พึ่งพาน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเป็นหลักเมื่อเกิดภัยแล้วน้ำทะเลจะหนุนเข้ามาทำให้เป็นน้ำกร่อยกระทบกับโรงงานที่ต้องใช้น้ำจืดที่มีคุณภาพ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องมือแพทย์ จึงทำให้โรงงานต้องหันไปซื้อน้ำจากจังหวัดอื่นมาใช้ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

ในปี 2562 ถือได้ว่า น้ำแล้งที่สุดในรอบ 14 ปี ทางสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  จะนำเรื่องนี้ขึ้นไปหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด  พร้อมหารือ กรมชลประทาน เพื่อร่วมวางแผนการประหยัดการใช้น้ำ เพื่อให้ทั้งภาคการผลิต เกษตร ประชาชน และภาคอุตสาหกรรม ผ่านช่วงภัยแล้งนี้ไปได้


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand