2
shared

ทปอ.จ่อลดรอบสอบ หลังสมัคร TCAS รอบแรกปี 63 เด็กลดลง (คลิป)

23 ธันวาคม 2562 14:12 377
ทปอ.เตรียมปรับปรุงระบบสอบ TCAS ใหม่ รองรับปัญหาเด็กเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยลดลง หลังพบจำนวนเด็กลดลงเรื่อยๆ อาจปรับรอบการสมัครรอบ 3 และ 4 รวมเป็นรอบเดียวกัน


วันนี้ (23 ธ.ค.62) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. เปิดเผยข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ปีการศึกษา 2563 ว่าขณะนี้มีผู้ที่สมัครแล้ว จำนวน 242,806 คน และทำการยืนยันในระบบ 216,332 คน โดยพบว่ามีจำนวนนักเรียนที่เข้ามหาวิทยาลัยน้อยลงเรื่อยๆ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการปรับปรุงระบบ TCAS ใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในอนาคตที่จะต้องเตรียมตัวให้เด็กมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการทำงาน โดยในปี 2564-2565 ทปอ.มีแนวความคิดที่จะจัดทำข้อสอบทางเลือก หรือ TGAT และยังแนวคิดที่จะลดรอบในการสอบ ซึ่งจะให้การคัดเลือกรอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบที่ 4 แอดมิชชั่น มารวมบริหารจัดการในรอบเดียว แต่จะแบ่งเป็น 2 คุณสมบัติ และประกาศผล 2 ครั้ง คือ มหาวิทยาลัยจะมีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติการรับผู้เข้าศึกษาต่อในแต่ละคณะ หรือ สาขาวิชาที่ต่างกัน ในรอบที่ 3 และ 4

ดังนั้น ผู้ที่จะศึกษาต่อก็จะต้องเลือกคณะและสาขาที่ตรงกับคุณสมบัติของตนเอง อีกทั้งในส่วนของการสละสิทธิก็จะมีการปรับให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสามารถสละสิทธิได้ 1 ครั้ง และจะต้องสละสิทธิภายในรอบที่ผู้สมัครมีการยืนยันสิทธิเท่านั้น เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังจะสามารถช่วยฝึกให้เด็กรู้จักการวางแผนและไม่เป็นการกั๊กที่นั่งด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ทปอ. จะมีการประชาพิจารณ์เดินสายไปทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อพิจารณาปรับปรุง TCAS รูปแบบใหม่ หลังพบว่าจำนวนผู้ที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง โดยได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปอนาคตมหาวิทยาลัยไทยขึ้นมา เพื่อรวมรวบข้อมูลปัญหาจากการสมัตรสอบTCAS ที่ผ่านมา 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand