84
shared

ตำรวจ”จร.-สส.-ปป.”ช่วยราชการหมุนเวียนกันได้

23 ธันวาคม 2562 16:07 18043
ตำรวจ”จร.-สส.-ปป.”ช่วยราชการหมุนเวียนกันได้

ก.ตร.เห็นชอบตำรวจสายงาน “จราจร-สืบสวน-ปราบปราม”สามารถช่วยราชการหมุนเวียนกันได้ และได้เงินประจำตำแหน่ง

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก็แล้วเสร็จ ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯจะเดินทางกลับโดยทันที ไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใด

 

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.เปิดเผยว่า ในการประชุม ก.ตร.มีวาระที่สำคัญ 2 เรื่อง เรื่องแรก ก.ตร.มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอรายชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ที่ต้องเสนอวุฒิสภา ซึ่งตามปกติวุฒิสภาจะเลือก จำนวน 2 คนตามกฎหมาย ซึ่งทาง ก.ตร.ได้เสนอไป 4 ท่าน ประกอบไปด้วย พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ,พล.ต.อ.เจษฏา อินทรสถิตย์ พล.ต.ท.เฉลิมพันธ์ อจลบุญ และ พล.ต.ท.ปัญญา เอ่งฉ้วน ซึ่งทั้งหมดได้รับเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง แต่อำนาจในการคัดเลือกเหลือ 2 คน เป็นหน้าที่ของวุฒิสภา

 

ส่วนเรื่องที่สอง เห็นชอบเรื่องที่อนุ ก.ตร.ด้านกฎหมายได้เสนอเพื่อการปฏิบัติงานในสถานีตำรวจคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อนุมัติให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 สายงาน จราจร สืบสวน ป้องกันและปราบปราม แต่เดิมถ้าถูกสั่งให้ไปช่วยราชการสายใดสายหนึ่งจะไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง อย่างเช่นฝ่ายปราบปรามไปช่วยราชการจราจร เงินประจำตำแหน่งจะไม่ได้ แต่ความเห็นชอบครั้งนี้ 3 สายงานสามารถหมุนเวียนกันได้ โดยผู้การจังหวัดสามารถออกคำสั่งให้รองสารวัตรและตำรวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่ 3 สายงานสามารถหมุนเวียนได้เลย และได้เงินประจำตำแหน่ง แต่ถ้าไปช่วยนอกเหนือจากนี้ จะไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง