1
shared

จัดเต็ม! ครม.ไฟเขียวมาตรการของขวัญปีใหม่

24 ธันวาคม 2562 16:12 1080
จัดเต็ม! ครม.ไฟเขียวมาตรการของขวัญปีใหม่

ครม.ไฟเขียวมาตรการของขวัญปีใหม่ลดภาระค่าเดินทาง 'ถนน-น้ำ-อากาศ-ราง'

วันนี้ (24 ธ.ค.62)  เวลา  13.30  น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยแก่สื่อมวลชน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีมติรับทราบ “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2563 สำหรับประชาชน จากกระทรวงคมนาคม” ครอบคลุมทั้งมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และขยายเวลาให้บริการ รายละเอียด ดังนี้

กระทรวงคมนาคมได้ออกมาตรการดูแลความปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แก่ประชาชนและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ครอบคลุมทั้งการเดินทางบก น้ำ และ อากาศ โดยการคมนาคมทางถนน ได้การยกเว้นค่าผ่านทาง 4 เส้นทาง ได้แก่ ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน และยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2563 เวลา 24.00 น.  พร้อมให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ร้อยละ 5 ต่อเที่ยว ทุกด่านเก็บค่าผ่านทาง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มดำเนินการต่อจากการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษฯ หลังเทศกาลปีใหม่ไปแล้ว ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน

นอกจากนี้ ยังมีการอำนวยความสะดวกในการชำระค่าผ่านทางโดยจำหน่ายคูปองในราคาถูกแทนการชำระด้วยเงินสดสำหรับผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมือง (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ในอัตราร้อยละ 5 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน  การจ่ายเครดิตเงินคืนจากการเดินทางด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ชำระค่าโดยสารรถประจำทางสาธารณะ (รถเมล์) โดยได้รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ เท่ากับ 2 บาท สูงสุด 15 สิทธิ/บัตร/เดือน (30 บาท/บัตร/เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563

การเดินทางอากาศ ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2563 จะมีการยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ในลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  และ ให้บริการที่จอดรถโดยไม่คิดค่าบริการในบริเวณที่กำหนด จำนวน 3 จุด รวม 450 คัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีการจำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ “Weekday Vacation” สำหรับการเดินทางวันจันทร์-พฤหัสบดี เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ กระบี่ ภูเก็ต และสายการบินไทยสมายล์ เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และเชียงราย เชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ่ นราธิวาส สายการบินไทยสมายล์ ยังมีการเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทางของประชาชนด้วย

การคมนาคมทางราง ได้มีการการขยายเวลาเปิดให้บริการรถไฟฟ้า ได้แก่ รถไฟฟ้า Airport Rail Link ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2562 เวลา 05.30 น. ถึงวันที่ 1 ม.ค. 2563 เวลา 02.00 น. รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 ม.ค. 2563 เวลา 02.00 น. รวมไปถึงขยายเวลาให้บริการอาคารและลานจอดรถของ MRT ทั้ง 2 สาย โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2562 เวลา 05.00 น. ถึงวันที่ 1 ม.ค. 2563 เวลา 03.00 น.

การคมนาคมทางน้ำ  ใน“โครงการสูงวัยได้สิทธิ” ผู้สูงอายุที่ใช้บริการเรือในเขตกรุงเทพมหานคร จะได้ลดหย่อนค่าโดยสารเฉลี่ยร้อยละ 50 ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป รวมทั้งจัดกิจกรรมล่องเรือสวดมนต์ข้ามปีภายใต้กิจกรรม “เจ้าท่าพาล่องสายชล สวดมนต์ภาวนาข้ามปี”ในวันที่ 31 ธ.ค. 2562

ในส่วนของการส่งเสริมความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกของประชาชน กระทรวงคมนาคมยังได้จัดตั้งจุดตรวจร่วมกับสำนักงานคณะกรรมอาชีวศึกษา จำนวน 259 จุด ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการฟรีในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน บริการรถยก/รถลาก บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี 20 รายการ ณ ศูนย์บริการที่มีป้ายเข้าร่วมกิจกรรมของกรมขนส่งทางบก และศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถของ บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดทำแอปพลิเคชั่น “นำทาง (NUMTANG)” เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางถนน ทางราง และทางน้ำ

ขณะที่กระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 โครงการ อาทิ สถานธนานุบาลทั่วไทย ลดอัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 0.50 เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 1.25 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 29 ก.พ.63 จัดระเบียบสายสื่อสารทั่วไทย ระยะทางรวม 10,020 กิโลเมตร บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร ให้บริการ 59 หน่วยงานใน 214 งานบริการ ปรับปรุงการให้บริการรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศให้นัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานรังวัดได้ทุกขั้นตอน ตลาดนัดเทศบาลคุณภาพมาตรฐานทั่วไทย 742 แห่ง สนับสนุนพืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ เฝ้าระวังสารปนเปื้อน เปิดสวนสาธารณะลอยฟ้า หรือพระปกเกล้าสกายปาร์ค จุดแลนด์มาร์ก แห่งใหม่ของกทม.

กระทรวงพลังงาน 3 โครงการ ได้แก่ 1.ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน B 10 และ E 20 ลง 1 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.62 -10 ม.ค.63 2.ตรึงราคาน้ำมันทุกประเภทเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.62 -2 ม.ค.63 และ 3.ตรึงราคาค่าไฟฟ้า โดยคงอัตราค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บเดือน ม.ค. - เม.ย.63 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหลายโครงการ อาทิ เข้าชมฟรีแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 36 จังหวัด 113 แห่ง ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.62 -1 ม.ค.63 แจกเมล็ดพันธุ์ไม้มีค่า กล้าไม้ และพันธุ์กล้วยไม้ฟรี รับคืนซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจลดมลพิษจากรถโดยสารประจำทาง รถยนต์ และจักรยานยนต์ ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จัดเร่งที่ดินอยู่อาศัย หรือทำกกกินในพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ตามมติ ครม. โครงการแก้ไขปัยหาขยะ อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เป็นต้นCr. เว็บรัฐบาล


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand